Друк

Вищі навчальні заклади ііі-iv рівнів акредитації

НАЗВА ЗАКЛАДУ

КОНТАКТИ

ПІДГОТOВКА ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ

1.

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

 

Адреса: м. Дніпропетровськ, 49010, вул. Академіка Лазаряна, 2

 

тел.: (056) 776-59-47

факс: (056) 247-18-66

 

http://www.diit.edu.ua

 

 

 

Мости і транспортні тунелі;

електрифікація залізниць;

теплоенергетика;

електричний транспорт;

електромеханічні системи автоматизації та електропривод;

електротехнічні системи електроспоживання;

локомотиви та локомотивне господарство;

вагони та вагонне господарство;

підйомно-транспортні будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання;

організація перевезень і управління на залізничному транспорті;

організація будівництва доріг та експлуатація колії;

залізничні споруди та колійне господарство;

промислове і цивільне будівництво;

водопостачання та водовідведення;

екологія та охорона навколишнього середовища;

облік і аудит;

фінанси і кредит;

менеджмент організацій і адміністрування;

переклад;

програмне забезпечення систем;

комп'ютерні системи та мережі;

автоматика та автоматизація на транспорті;

безпека інформаційних і комунікаційниx сиcтем;

сиcтеми кeрування руxом пoїздів;

еконoмічна кібернeтика.

2.

Український державний університет залізничного транспорту

 

Адреса: м. Харків, 61050, пл. Фейєрбаха, 7

 

тел.: (057) 730-10-00

факс: (057) 732-28-82

 

http://www.kart.edu.ua

 

 

Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт);

автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;

системи забезпечення руху поїздів;

телекомунікації;

комп’ютерна інженерія;

залізничні споруди та колійне господарство;

промислове і цивільне будівництво;

підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання;

локомотиви та локомотивне господарство;

вагони та вагонне господарство;

електричний транспорт;

електричні системи та комплекси транспортних засобів;

теплоенергетика;

якість, стандартизація та сертифікація;

облік і аудит;

фінанси і кредит;

економіка підприємства;

маркетинг;

менеджмент організацій;

менеджмент зовнішньо-економічної діяльності.

3.

Державний економіко-технологічний університет транспорту

 

Адреса: м. Київ, 03049, вул. Лукашевича, 19

 

тел.: (044) 465-42-70

факс: (044) 245-46-88

 

http://www.detut.edu.ua

 

 

Автоматика та автоматизація на транспорті;

електричний транспорт;

організація перевезення і управління на транспорті;

локомотиви та локомотивне господарство;

вагони та вагонне господарство;

залізничні споруди та колійне господарство;

економіка та підприємництво;

фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами);

облік і аудит;  

менеджмент організації і адміністрування.