Друк

Дуальна освіта

Дуальна форма здобуття освіти - це спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти (в інших суб’єктів освітньої діяльності) з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації, як правило, на основі договору.

АТ «Укрзалізниця» з 2018 року запроваджує дуальну форму освіти для підготовки робітників залізничної галузі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, з 2019 року бере участь у пілотному проєкті з впровадження дуальної форми освіти у закладах вищої та фахової передвищої освіти під час підготовки фахівців.