Друк
21.02.2020

Оголошення про проведення відбору кандидатів на посаду голови правління акціонерного товариства «Українська залізниця»

Відповідно до рішень наглядової ради акціонерного товариства «Українська Залізниця» (далі – АТ «Українська Залізниця» або УЗ), оголошується відкритий відбір кандидатів на посаду голови правління АТ «Укрзалізниця».

Найменування товариства: акціонерне товариство «Українська залізниця» (АТ «Укрзалізниця»)

Адреса: Україна, 03150, м. Київ, вул. Єжи Ґедройця, 5

АТ «Укрзалізниця» – це державне підприємство залізничного транспорту України, яке є монополістом, контролює переважну частину залізничного транспорту в країні. Загальна довжина колії становить понад 19 000 км, що є 14-тою найдовшою колією у світі. Українська залізниця займає 6-те місце серед залізничних пасажирських перевізників у світі та є 7-м найбільшим вантажним перевізником світу.

АТ «Укрзалізниця» – національний перевізник вантажів та пасажирів. Метою діяльності товариства є задоволення потреб у безпечних та якісних залізничних перевезеннях, забезпечення ефективного функціонування та розвитку залізничного транспорту, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі тощо.

Наразі компанія забезпечує 82 % вантажних і майже 50 % пасажирських перевезень, які здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

Ключові цілі посади

 • Впровадити місію УЗ, яка полягає у забезпеченні ефективності, продуктивності і своєчасності залізничного транспорту та логістичних послуг для української економіки і народу.
 • Перетворити Товариство у взірець ефективної організації бізнесу та у приклад для наслідування за рівнем прозорості, відкритості та якості стандартів управління.
 • Підготувати Товариство для конкурентоздатності на лібералізованому ринку послуг залізничних перевезень.

Кандидат на посаду голови правління має відповідати таким вимогам:

 • Мати щонайменше 3 роки досвіду в управлінні великими компаніями, працюючи в якості виконавчого директора рівня С (генерального директора, президента, голови правління, С-1 – EVP).
 • Досвід роботи на рівні керівника а) великої залізничної компанії з щорічним вантажним перевезенням не менше 20 млрд. тонн-км., або б) великої транспортної компанії з щорічним оборотом не менше 1 млрд. доларів США. Задля уникнення сумнівів, кандидати без галузевого досвіду, але з винятковим досвідом лідерства та трансформаційними успіхами також запрошуються до участі.
 • Успішний досвід у розробці та управлінні складними проектами в області організаційних змін (трансформація бізнес-моделі, організаційна перебудова, start-ups у нових країнах, злиття / поглинання).
 • Доведені навички та досвід впровадження стратегії.
 • Успішний досвід управління портфелем капітальних інвестиційних проектів із річним обсягом понад 100 мільйонів доларів США.
 • Успішний досвід управління змінами регуляторної сфери та впливу уряду.
 • Кандидат повинен мати глибокі практичні знання з економіки, досвіду стратегічного та інвестиційного планування, бюджетування на великих підприємствах.
 • Досвід впровадження кращих практик (наприклад, на основі принципів OECР) систем корпоративного управління та рекомендацій для великих підприємств.
 • Кандидат повинен мати навички переговорів на високому рівні, у тому числі на урядовому, міжнародному та діловому рівні.
 • Кандидат повинен володіти українською та / або російською мовами (будь-який кандидат, якщо він не володіє українською мовою, повинен бути здатним та зобов’язаний вільно володіти українською мовою через 6 місяців після призначення). Вільне володіння англійською діловою мовою є істотним.
 • Гендерна різноманітність буде підтримуватися.
 • У зв’язку з потребою у цілковитій зацікавленості у перелічених ключових цілях, голова правління не може обіймати позицію радника або члена наглядової ради чи схожої позиції у будь-яких підприємствах поза УЗ.

Просимо вас ознайомитись з детальним описом посади тут.

Додаткова інформація для кандидатів:

Для участі у відкритому відборі кандидат повинен надіслати пакет документів, перелік яких надається нижче, англійською та/або українською мовою компанії Boyden Global Executive Search (ТОВ Бойден Україна) на електронну адресу uz.ceo@boyden.com.

Перелік необхідних документів та етапи відбору:

Етап 1 – Подача документів кандидатами на участь у відкритому відборі до 17:00 за київським часом 16 березня 2020 року на електронну адресу uz.ceo@boyden.com (УВАГА! Термін прийому документів подовжено до кінця робочого дня 23 березня 2020 року).

Етап 2 – Оцінка поданих документів, попередній аналіз професійного досвіду кандидатів на посаду голови правління АТ «Укрзалізниця». Запрошення на детальні співбесіди з відібраними кандидатами. Кандидати, які будуть запрошені до проходження співбесіди мають додатково надіслати пакет документів зазначений нижче.

Етап 3 – Проведення співбесід з попередньо відібраними кандидатами. Складання списку кандидатів рекомендованих до наступного етапу відбору (проведення співбесід з представниками Наглядової Ради АТ «Українська залізниця»).

Етап 4 – Співбесіди кандидатів з членами наглядової ради АТ «Укрзалізниця».

Етап 5 – Подання наглядової ради АТ «Укрзалізниця» до Кабінету Міністрів України щодо призначення кандидата на посаду голови правління. Оголошення результатів відкритого відбору кандидатів на посаду голови правління АТ «Укрзалізниця».

Пакет документів, що надається на Етапі 1.

Строк подання: до 17:00 за київським часом 16 березня 2020 року на електронну адресу uz.ceo@boyden.com (УВАГА! Термін прийому документів подовжено до кінця робочого дня 23 березня 2020 року).

 • Резюме у довільній формі із зазначенням ключових обов’язків та досягнень.
 • Мотиваційний лист у довільній формі, що підкреслює ключовий досвід, експертизу та сильні сторони кандидата.
 • Заява про участь у конкурсному відборі – Форма додається.
 • Згода на обробку персональних даних – Форма додається.
 • Декларація щодо відсутності конфлікту інтересів з АТ «Укрзалізниця» - Форма додається.
 • Рекомендаційні листи та інша додаткова інформація подається за бажанням.

Усі документи мають бути належним чином засвідчені, тобто на кожній сторінці документів повинен бути підпис, прізвище та ініціали. Кандидат може надати також будь-які інші документи, які, на його думку, підтверджуватимуть його професійні якості.

Додатковий пакет документів, що надається на Етапі 2.

Строк подання: протягом п’яти робочих днів з моменту отримання повідомлення від представників компанії ТОВ Бойден Україна, щодо проходження на наступний етап відкритого конкурсного відбору на електронну адресу uz.ceo@boyden.com

 • Копія документа, що посвідчує особу.
 • Копія трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи (така інформація має містити точний період роботи; назву посад; обов'язки, які виконувалися на зазначених посадах; кількість працівників, що перебували у підпорядкуванні).
 • Копія документа про вищу освіту.

Кандидат несе особисту відповідальність за достовірність наданих документів та інформації.