Друк
12.05.2015

Повідомлення про невиконання зобов’язань за певними кредитними договорами

Українські підприємства залізничного транспорту під управлінням Державної адміністрації залізничного транспорту України (“Укрзалізниця”)  (“Залізниці” та “група”) не здійснили платежі за основною сумою за деякими двосторонніми кредитними договорами з українськими кредиторами. Такі випадки невиконання зобов’язань призвели до перехресного невиконання зобов’язань за деякими іншими кредитами, включаючи позики стосовно Облігацій участі у позиках на суму 500 000 000 доларів США зі ставкою доходності 9,5% та строком погашення у 2018 році, випущених Shortline plc (“єврооблігації”).

Вищезазначене невиконання зобов’язань необхідно розглядати в контексті подій у східній Україні, про які широко повідомляється, що спричинили порушення операційної діяльності та мали суттєвий негативний вплив на господарську діяльність групи та фінансові показники. Нижче наведена оновлена інформація щодо впливу на фінансове становище групи.

Можливе настання інших випадків невиконання зобов’язань, та Укрзалізниця в даний час розглядає вплив певних подій на умови кредитів групи. Зокрема, Укрзалізниця має сумніви щодо здійснення подальшого контролю над Донецькою залізницею.

Укрзалізниця протягом найближчих тижнів розпочне обговорення з кредиторами групи щодо можливої боргової операції реструктуризації з метою вирішення питання щодо досягнення групою стійкого економічного та фінансового становища. Боргова операція буде охоплювати фінансову заборгованість, яку група заборгувала приватному сектору, в тому числі єврооблігації, які є частиною публічно повідомленої боргової операції, яка здійснюється Міністерством фінансів згідно з положеннями програми Механізм розширеного фінансування Міжнародного валютного фонду.

Оновлена фінансова інформація

Фінансові та операційні результати Укрзалізниці протягом 2014 року зазнали значного впливу від негативних макроекономічних тенденцій у всій економіці України, які в значній мірі, як очікується, продовжаться протягом решти 2015 року. В 2014 році валовий внутрішній продукт України скоротився за оцінками на 6,9% порівняно з аналогічним річним рівнем скорочення, що очікується за 2015 рік. Зростання інфляції, девальвація української гривні та зростання цін на енергоносії (особливо дизельного палива) значно вплинули на українську залізничну галузь та очікується, що такі фактори будуть продовжуватися.

У зв’язку із цими макроекономічними тенденціями, обсяги вантажних та пасажирських перевезень Укрзалізниці зазнали спаду протягом року, що закінчився 31 грудня 2014 року, що призвело до значного зниження загального обсягу доходів Укрзалізниці. Сценарії управління бюджетом Укрзалізниці передбачають подальше зниження обсягу вантажних і пасажирських перевезень протягом 2015 року. У той час як операційні витрати Укрзалізниці також знизилися в першу чергу внаслідок економії витрат на закупівлю, ремонт і модернізацію, зниження загального обсягу доходів було більш значним. Планується, що розмір капітальних інвестицій буде збережено на знижених рівнях протягом решти 2015 року, але деякі капітальні витрати буде необхідно здійснювати і надалі для забезпечення безпеки залізничного руху, тому що наближається кінець строку корисного використання багатьох основних фондів.

Про Укрзалізницю:

Укрзалізниця заснована в грудні 1991 року та діє відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 року № 262 “Про затвердження положення про Державну адміністрацію залізничного транспорту України”. Сфера управління Укрзалізниці охоплює залізниці Донецької, Львівської, Одеської, Південної, Південно-Західної та Придніпровської залізниць, а також інші підприємства та організації єдиного виробничо-технологічного комплексу, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів в Україні.

Питання

З питаннями, будь ласка, звертайтесь до:

uz@uz.gov.ua