Друк

Розділ 11 Правила розрахунків за перевезення вантажів

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                             наказом Міністерства

                                                                                             транспорту України
                                                                                             від 21 листопада 2000 р. N 644

                                                                                             Зареєстровано
                                                                                             в Міністерстві юстиції України
                                                                                             24 листопада 2000 р. за N 864/5085 

 

Розділ 11

Правила розрахунків за перевезення вантажів
(ст. 62 Статуту)

 

1. Загальні положення

1.1. Платежі за перевезення вантажів і надання додаткових послуг можуть уноситися готівкою, чеками, безготівково, якщо інше не передбачено законодавством, на станціях або передоплатою через розрахункові підрозділи залізниць.

Розрахунки векселями можуть здійснюватися тільки через управління залізниць згідно з діючим законодавством.

1.2. Плата за перевезення вантажу вноситься відправником під час оформлення перевезення. Плата може вноситися іншим платником, з яким залізницею укладено договір.

(абзац перший пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Міністерства інфраструктури України від 14.10.2014 р. N 513)

До внесення цієї плати відправлення вантажу може бути затримано, за час затримки залізниця стягує з відправника плату за користування вагонами (контейнерами), передбачену ст. 119 Статуту, а також пеню у розмірі, встановленому законодавством.

1.3. Остаточні розрахунки між залізницями і одержувачами за перевезення вантажів і надання додаткових послуг здійснюються на станціях призначення. При цьому до оформлення видачі вантажу одержувачу станція повинна перевірити правильність сплаченої провізної плати, отримати недобори і всі платежі, які виникли на станції відправлення або при перевезенні і на станції призначення.

1.4. Якщо відправник (одержувач) не внесе залізниці належні їй платежі, то залізниця для покриття своїх витрат використовує заставне право і реалізує вантаж згідно зі статтями 49, 51 Статуту.

1.5. Розрахунки за перевезення експортно-імпортних вантажів здійснюються згідно з міжнародними угодами та чинним законодавством. 

Платежі за перевезення експортних вантажів сплачуються на станції відправлення за відстань від станції відправлення до вихідних прикордонних станцій (включаючи відстань до державного кордону).

Платежі за перевезення імпортних вантажів з припортових станцій можуть сплачуватися на станції відправлення вантажовласником чи експедитором або на станції призначення одержувачем.

У разі перевезення імпортних вантажів за документами внутрішнього сполучення з оплатою на станції призначення у графі "Провізна плата" цих документів зазначається: "Розрахунок на станції призначення".

Припортові станції - це станції, які обслуговують морські та річкові порти України і яким, крім основного коду, присвоєно додатковий експортний код.

(пункт 1.5 доповнено абзацом згідно з наказом

 Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

Прикордонна станція - це станція, що розташована перед кордоном із суміжною державою. Наступною за цією станцією є станція суміжної держави.

(пункт 1.5 доповнено абзацом згідно з наказом

 Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

1.6. За перевезення порожніх транспортерів, які направляються під завантаження, платежі сплачуються на станції завантаження за накопичувальною карткою на підставі пересильної накладної; за перевезення вантажних вагонів залізниць для заводського ремонту платежі сплачуються на станції призначення за перевізними документами форми. У таких випадках при відправленні в перевізних документах у графі 34 "Усього сплачено відправником (словами) вказується: "Розрахунок на станції призначення".

(пункт 1.6 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54,

 наказом Міністерства інфраструктури

 України від 14.10.2014 р. N 513)

1.7. Пункт 1.7 виключено

(згідно з наказом Міністерства

 інфраструктури України від 14.10.2014 р. N 513,

 у зв'язку з цим пункти 1.8 - 1.12

 вважати відповідно пунктами 1.7 - 1.11)

1.7. Отримана залізницею при відправленні сума платежів указується цифрами у відповідних графах перевізних документів.

(пункт 1.7 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Міністерства інфраструктури України від 14.10.2014 р. N 513)

1.8. У тих випадках, коли станцією призначення виявлений перебір провізних платежів, останній зараховується в рахунок додаткових платежів, які виникли за даним відправленням при перевезенні. Залишок суми перебору станція призначення вказує в накладній у графах 43 - 45.

(абзац перший пункту 1.8 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540,

 наказом Міністерства інфраструктури

 України від 08.06.2011 р. N 138)

Виплата сум перебору або зарахування перебору в рахунок майбутніх платежів здійснюється фінансово-економічною службою залізниці після перевірки розміру перебору.

(абзац другий пункту 1.8 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

1.9. Остаточні розрахунки за експортні вантажі, а також за вантажі, які прямують на адресу військових організацій, за перевезення яких платежі були сплачені на станції відправлення, провадяться:

для експортних вантажів - на прикордонній станції, яка передає вантаж на іноземну залізницю;

для вантажів, які прямують на адресу військових організацій, - на станції призначення до оформлення видачі вантажу.

Виявлені суми недоборів або переборів по кожній відправці прикордонна станція зазначає в копії дорожньої відомості. Розрахунки за перебори та недобори в цих випадках провадяться фінансово-економічною службою залізниці з відправником.

1.10. Платежі, збори, які виникли через затримку вагонів (контейнерів) з вантажами під час перевезення з вини відправника, оформляються станцією затримки відповідними документами, які надсилаються на станцію відправлення для стягнення цих платежів, зборів з відправника.

(пункт 1.10 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540,

 у редакції наказу Міністерства

 інфраструктури України від 14.10.2014 р. N 513)

1.11. Розрахунки за перевезення спеціальних вагонів під навантаження за замовленням відправника в разі його відмови від приймання цих вагонів здійснюються на підставі накладних і акта загальної форми за накопичувальною карткою. В акті загальної форми вказується найменування відправника, вантажу, під який планувалася подача вагона, номер вагона, дата тощо, а також зазначається посада й прізвище працівника відправника, який повідомив залізницю про відмову від вагонів, і вказується на неможливість використання вагонів протягом звітної доби на даній станції іншими відправниками. До спеціальних (спеціалізованих) вагонів належать усі вагони, крім критих, платформ та напіввагонів.

(абзац перший пункту 1.11 із змінами, внесеними згідно з

 наказом Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

При розрахунках за перевезення готівкою суми платежів сплачуються за квитанціями різних зборів.

2. Порядок розрахунків за перевезення вантажів залізницями через розрахункові підрозділи залізниць

(назва розділу 2 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Міністерства транспорту та зв'язку України від 01.12.2008 р. N 1454)

2.1. Розрахункові підрозділи залізниць (далі - розрахункові підрозділи) здійснюють безготівкові розрахунки з відправниками, одержувачами та експедиторами через установи банків за перевезення вантажів, вантажобагажу та за надання додаткових послуг.

(пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Міністерства транспорту та зв'язку України від 01.12.2008 р. N 1454)

2.2. Для зарахування платежів та обліку виручки залізниць від перевезень вантажів в установах банку, які обслуговують розрахункові підрозділи, відкриваються поточні рахунки зі спеціальним режимом використання (далі - розподільчі рахунки).

(пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54,

 у редакції наказу Міністерства

 інфраструктури України від 14.10.2014 р. N 513)

2.3. Розрахунки за перевезення вантажу та вантажобагажу між залізницею і платником (відправником, одержувачем, експедитором) здійснюються на підставі договору (додаток 1), згідно з яким залізниця відкриває особовий рахунок кожному платнику (відправнику, одержувачу, експедитору) з присвоєнням коду платника.

(пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54,

 наказами Міністерства транспорту та

 зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540,

 від 01.12.2008 р. N 1454,

 у редакції наказу Міністерства

 інфраструктури України від 14.10.2014 р. N 513)

2.4. Після присвоєння коду розрахунковий підрозділ видає платнику довідку (додаток 2), у якій вказуються найменування платника і номер присвоєного коду. У всіх перевізних документах, накопичувальних картках, відомостях плати за користування вагонами та контейнерами, відомостях плати за подавання, забирання та маневрову роботу проставляється код платника.

(пункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Міністерства інфраструктури України від 14.10.2014 р. N 513)

2.5. Платник згідно з договором у порядку передоплати перераховує на рахунок розрахункового підрозділу кошти для оплати перевезень і додаткових послуг.

(пункт 2.5 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

2.6. Розрахунковий підрозділ веде облік надходження коштів на особовий рахунок платника і використання їх платником для оплати перевезень та наданих залізницею послуг.

(абзац перший пункту 2.6 у редакції наказу Міністерства

 транспорту та зв'язку України від 01.12.2008 р. N 1454)

Облік витрачених коштів здійснюється на підставі перевізних документів, накопичувальних карток (додаток 3), відомостей плати за користування вагонами та контейнерами, за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу, які можуть бути оформлені в електронному вигляді (з накладенням електронного цифрового підпису).

(абзац другий пункту 2.6 у редакції наказу Міністерства

 транспорту та зв'язку України від 01.12.2008 р. N 1454,

 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства

 інфраструктури України від 08.06.2011 р. N 138)

Усі належні залізниці платежі за додаткові послуги, штрафи (які не були включені в перевізні документи і у відомості плати за користування вагонами та контейнерами) включаються в накопичувальні картки, які складаються станціями в трьох примірниках із зазначенням у них відомостей про надані послуги і їх вартість. Ці відомості підтверджуються підписами працівника станції і вантажовласника. Один примірник накопичувальної картки, відомості плати за користування вагонами та контейнерами, за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу надаються вантажовласнику.

(абзац третій пункту 2.6 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Міністерства транспорту та зв'язку України від 01.12.2008 р. N 1454)

Абзац четвертий пункту 2.6 виключено 

(абзац четвертий пункту 2.6 в редакції наказу

 Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540,

 виключено згідно з наказом Міністерства

 транспорту та зв'язку України від 01.12.2008 р. N 1454)

У випадках, визначених чинним законодавством, на суми платежів і зборів, що підлягають сплаті, залізниця нараховує податок на додану вартість, сума якого відображається в особовому рахунку платника.

(пункт 2.6 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом

 Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54,

абзац п'ятий пункту 2.6 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Міністерства транспорту та зв'язку України від 01.12.2008 р. N 1454)

2.7. На кожного платника розрахунковий підрозділ складає перелік документів, які включені до розрахунку за звітну добу щодо відправлення, видачі вантажів і додаткових зборів. Перелік після прийняття вантажу до перевезення (або видачі) надається платнику через залізничну станцію в порядку, встановленому договором, та залишається в справах розрахункового підрозділу. Сплата додаткових провізних платежів, зборів та штрафів, які виникли при перевезенні або на станції призначення, провадиться в такому самому порядку через розрахунковий підрозділ незалежно від терміну видачі вантажу станцією.

(пункт 2.7 із змінами, внесеними згідно з наказами

 Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540,

 від 01.12.2008 р. N 1454,

 наказом Міністерства інфраструктури

 України від 14.10.2014 р. N 513)

2.8. Після закінчення звітного місяця розрахунковий підрозділ видає платнику виписку з особового рахунку та податкову накладну.

(пункт 2.8 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Міністерства інфраструктури України від 14.10.2014 р. N 513)

2.9. З розподільчих рахунків розрахункового підрозділу не повинні здійснюватися ніякі витратні операції. Залишки коштів на розподільчих рахунках щодня в повній сумі перераховуються на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання відповідної залізниці.

(пункт 2.9 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54,

 у редакції наказу Міністерства

 інфраструктури України від 14.10.2014 р. N 513)

2.10. Усі спірні питання з розрахунків за перевезення вантажів і додаткових послуг платники регулюють безпосередньо з станціями, які нараховували платежі, і розрахунковими підрозділами, що провадили розрахунки. У разі недосягнення домовленості спірні питання вирішуються в претензійно-позовному порядку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1
до пункту 2.3 Правил розрахунків за перевезення вантажів 

 

 

 

ДОГОВІР №______
про організацію перевезень вантажів і проведення розрахунків за перевезення та надані залізницею послуги

м. ______________ 

"___" _______________ ____ р. 

 __________________________________________________________________________залізниці (далі - Залізниця) в особі ___________________________________________________________, який діє на підставі Статуту залізниці, доручення _______________________________________, з одного боку, та відправник, одержувач, експедитор ____________________________________

__________________________________________________________________________________ (далі - Вантажовласник) в особі ______________________________________________________, який діє на підставі Статуту (Положення) підприємства, доручення ________________________, з іншого боку, уклали цей договір про таке:

 

1. Предмет договору

1.1. Предметом цього договору є надання Залізницею Вантажовласнику послуг, пов'язаних з перевезенням вантажів, та проведення розрахунків за ці послуги.

1.2. Договір не передбачає переуступку боргу Вантажовласника третій стороні, а також розрахунки заліковими коштами.

 

2. Обов'язки сторін

2.1. Вантажовласник зобов'язується пред'являти Залізниці у визначені терміни місячні плани перевезень, заявки на подачу вагонів (контейнерів) та здійснювати навантаження (вивантаження) вантажів, що відправляються ним або прибувають на його адресу.

2.2. Залізниця зобов'язується приймати до перевезення та видавати вантажі вантажовласника, подавати під навантаження (вивантаження) вагони (контейнери) згідно із затвердженими планами і заявками вантажовласника та надавати йому додаткові послуги, пов'язані з перевезенням вантажів, перелік яких зазначається в додатку до цього договору.

(пункт 2.2 додатка 1 в редакції наказу
 Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

2.3. Залізниця зобов'язується здійснювати розрахунки безготівкові та готівкою з Вантажовласником за перевезення вантажів і надані додаткові послуги згідно з діючими тарифами, вести облік нарахованих і сплачених сум та надавати Вантажовласнику відповідні розрахункові документи через станцію __________________.

Для проведення розрахунків і обліку сплачених сум Залізниця відкриває для Вантажовласника особовий рахунок з присвоєнням коду N ____________.

2.4. Вантажовласник зобов'язується здійснювати попередню оплату за перевезення вантажів та додаткові послуги шляхом перерахування коштів у сумах, відповідних до обсягу перевезення та вагонообігу на під'їзній колії на рахунок Залізниці N __________ у банку _____________ МФО ____________, код за ЄДРПОУ ____________.

Одержані кошти Залізниця зараховує на особовий рахунок Вантажовласника.

У разі наявності заборгованості, пені першочергово погашається заборгованість і пеня.

 

3. Порядок проведення розрахунків

3.1. Розмір попередньої оплати та періодичність її внесення визначається Вантажовласником, виходячи із очікуваного обсягу перевезень та послуг на підставі діючих тарифів.

Розмір плати за додаткові послуги, для яких відсутні тарифні ставки, визначається за домовленістю сторін і зазначається в доповненні до цього договору.

3.2. У міру виконання перевезень та надання послуг залізниця відображає в особовому рахунку використання Вантажовласником коштів для оплати перевезень вантажів, за користування вагонами (контейнерами), подавання, забирання вагонів, маневрову роботу, зберігання вантажів, інших додаткових послуг, а також штрафів на підставі відповідних документів.

(пункт 3.2 додатка 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540,
 у редакції наказу Міністерства транспорту
 та зв'язку України від 01.12.2008 р. N 1454)

3.3. Абзац перший пункту 3.3 додатка 1 виключено

(абзац перший пункту 3.3 додатка 1 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540,
 виключено згідно з наказом Міністерства
 транспорту та зв'язку України від 01.12.2008 р. N 1454)

По закінченні кожного місяця Залізниця надає Вантажовласнику витяг з його особового рахунку і податкову накладну.

3.4. На вимогу Вантажовласника проводиться звірка розрахунків між ним і Залізницею, результати якої оформляються актом.

(пункт 3.4 додатка 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту України від 28.05.2002 р. N 334,
 у редакції наказу Міністерства транспорту
 та зв'язку України від 01.12.2008 р. N 1454)

 

4. Відповідальність сторін

4.1. Залізниця і Вантажовласник несуть відповідальність за невиконання плану перевезень згідно із Статутом залізниць України.

4.2. У разі виявлення неправильного відображення в особовому рахунку використання коштів вантажовласником Залізниця вносить відповідні зміни до особового рахунку Вантажовласника.

(пункт 4.2 додатка 1 у редакції наказу Міністерства
 транспорту та зв'язку України від 01.12.2008 р. N 1454)

4.3. У разі відсутності на особовому рахунку Вантажовласника коштів, необхідних для оплати перевезення та додаткових послуг, а також відмови від оплати наданих послуг, Залізниця припиняє приймання, видачу вантажів та надання додаткових послуг згідно із статтею 62 Статуту залізниць з одночасним віднесенням відповідальності на Вантажовласника за невиконання плану перевезень (статті 106, 108 Статуту), затримку вагонів і контейнерів та зберігання вантажу.

(абзац перший пункту 4.3 додатка 1 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

При наявності заборгованості Залізниця вправі відповідно до статей 51 та 62 Статуту затримати видачу вантажу, що надійшов, і реалізувати його для покриття заборгованості.

4.4. У разі виникнення заборгованості за перевезення вантажів та додаткові послуги Вантажовласник сплачує Залізниці пеню в розмірі 0,5 % від суми боргу за кожний день прострочення платежу, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України.

 

5. Форс-мажорні обставини

5.1. У разі настання обставин, через які одна із сторін не могла повністю або частково виконати зобов'язання за цим договором (явища стихійного характеру, воєнні дії тощо), строк виконання договору відкладається на час дії цих обставин.

5.2. Сторона, яка не може виконувати зобов'язання за цим договором через форс-мажорні обставини, повинна терміново повідомити про це іншу сторону.

 

6. Рішення спірних питань

6.1. Усі спірні питання з виконання умов цього договору вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення домовленості - у претензійно-позовному порядку.

Претензії до Залізниці надсилаються за адресою:

__________________________________________________________________

Претензії до Вантажовласника надсилаються за адресою:

__________________________________________________________________

 

7. Додаткові умови

7.1. За цим договором Залізниця надає Вантажовласнику послуги на станціях _________________ за умови наявності коштів на його особовому рахунку.

7.2. У разі прийняття нормативних актів, які змінюють умови надання послуг з перевезення вантажів, розміри платежів, зборів та порядок їх сплати і т. ін., сторони зобов'язані привести договір у відповідність до таких нормативних актів шляхом внесення необхідних доповнень і змін до цього договору.

7.3. Усі зміни й доповнення до цього договору оформляються у письмовій формі, підписуються сторонами і стають невід'ємною частиною договору після підписання.

7.4. Договір укладено сторонами строком на __________. Якщо жодна із сторін не звернеться письмово за один місяць до закінчення дії договору з пропозицією до іншої сторони про припинення його дії, то цей договір діє до надходження такої пропозиції і здійснення всіх розрахунків за виконані перевезення та надані послуги.

Кожна сторона вправі розірвати Договір до закінчення терміну його дії з попереднім повідомленням іншої сторони не менше ніж за десять днів.

7.5. Договір укладено у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, один з яких - для залізниці, другий - вантажовласнику.

(додаток 1 доповнено пунктом 7.5 згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

 

8. Застереження про конфіденційність

Сторони погодились, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються Договору, є конфіденційними і не можуть передаватись третім особам без попередньої письмової згоди Сторони Договору, крім випадків, коли таке передавання пов'язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання Договору або сплати податків, інших обов'язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України.

(додаток 1 доповнено розділом 8 згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

 

9. Інші умови
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(додаток 1 доповнено розділом 9 згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

 

10. Додатки
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

(додаток 1 доповнено розділом 10 згідно з
наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

 

Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

Залізниця
__________________
Підпис
Печатка 

Вантажовласник
__________________
Підпис
Печатка 

 

 

 

Додаток 2
до пункту 2.4 Правил розрахунків за перевезення вантажів 

 

 

 

Укрзалізниця

 

(найменування залізниці

 

"___" _______________
          (число, місяць, рік) 

 

 

 

ДОВІДКА № ____

__________________________________________________________________
(найменування підприємства, організації чи закладу)

 

має особовий рахунок № ___________ в _______________________ розрахунковому підрозділі.             

                                          (код платника) 

Довідка пред'являється залізничним станціям для оформлення перевезень вантажу (вантажобагажу) з розрахунками через ______________ розрахунковий підрозділ.

 

 

Начальник розрахункового підрозділу 

_______________
(підпис)

Головний бухгалтер 

_______________
(підпис)

Печатка 

  

 

 

 

 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 01.12.2008 р. N 1454)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3
до пункту 2.6 Правил розрахунків за перевезення вантажів 

 

 

Станція _______________________________
______________________________ залізниці 

Форма ФДУ-92 

НАКОПИЧУВАЛЬНА КАРТКА № __________________
зборів за роботи (послуги) та штрафів, пов'язаних з перевезенням вантажів (вантажобагажу),

…… …………………….. 20… року
(число та місяць оформлення картки)

 Код і найменування платника _________________________________________________________________________________________________

Код і найменування вантажовласника __________________________________________________________________________________________ 

 №
з/п

Найменування платежу

Код/підкод платежу

Сума платежу,
грн.

Найменування та номер документа

Дані для нарахування платежу

Підстави для справляння платежів

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ 

 

 

 

Працівник станції _________________________________
                                         (підпис, прізвище та ініціали)  

Працівник вантажовласника ________________________
                                                                  (підпис, прізвище та ініціали) 

 

(додаток 3 у редакції наказу Міністерства
 транспорту та зв'язку України від 01.12.2008 р. N 1454)

 

 

Додаток 4
до пункту 2.7 Правил розрахунків за перевезення вантажів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4 виключено

 


(згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
 від 1 грудня 2008 року N 1454)