Друк

Показники вантажних перевезень

Показники вантажних перевезень у I піврічі 2021 року
Найменування показників I півріччя 2021 року I півріччя  2020 року % до 2020 року
Перевезено, млн. тонн, у т.ч. 147,2 143,2 102,8%
транзит 5,3 6,6 80,2%
імпорт 19,0 17,4 109,0%
експорт 50,9 54,8 92,9%
внутрішні 72,0 64,4 111,9%
Вантажообіг, млн. т-км, у т.ч. 84 699,7 82 675,5 102,4%
транзит 6 200,8 7 324,7 84,7%
імпорт 10 087,9 9 820,3 102,7%
експорт 36 913,6 37 248,0 99,1%
внутрішні 31 497,3 28 282,5 111,4%
Згідно зі звітами ЦО-12

 

 

Показники вантажних перевезень у І-му кварталі 2021 року
Найменування показників 1 квартал 2021 року 1 квартал 2020 року % до 2020 року
Перевезено, млн. тонн, у т.ч. 69,7 73,9 94,3%
транзит 2,8 3,4 81,3%
імпорт 9,6 8,9 107,1%
експорт 24,9 29,1 85,3%
внутрішні 32,5 32,4 100,3%
Вантажообіг, млн. т-км, у т.ч. 40 437,9 43 541,2 92,9%
транзит 3 148,1 3 806,0 82,7%
імпорт 5 090,0 5 141,6 99,0%
експорт 17 856,2 20 031,5 89,1%
внутрішні 14 343,6 14 562,1 98,5%
Згідно зі звітами ЦО-12Показники вантажних перевезень за 2020 рік
Найменування показників  2020 рік 2019 рік % до 2019 року
Перевезено, млн. тонн, у т.ч.: 305,5 312,9 97,6%
транзит 12,5 14,4 87,2%
імпорт 36,5 43,2 84,6%
експорт 113,0 115,8 97,5%
внутрішні 143,4 139,6 102,8%
Вантажообіг, млн. т-км, у т.ч.: 175 587,2 181 844,7 96,6%
транзит 14 276,4 15 216,2 93,8%
імпорт 20 225,5 23 673,5 85,4%
експорт 77 838,8 80 855,8 96,3%
внутрішні 63 246,4 62 099,2 101,8%
Відповідно до звіту ЦО-12


Показники вантажних перевезень за січень-вересень 2020 року
Найменування показників січень-вересень 2020 року січень-вересень 2019 року % до 2019 року
Перевезено, млн. тонн, у т.ч. 223,2 234,2 95,3%
транзит 9,8 11,1 88,3%
імпорт 26,7 32,1 83,0%
експорт 82,9 85,5 97,0%
внутрішні 103,8 105,5 98,5%
Вантажообіг, млн. т-км, у т.ч. 128 222,3 136 212,1 94,1%
транзит 11 083,1 11 721,6 94,6%
імпорт 14 965,1 17 988,7 83,2%
експорт 56 525,7 59 691,1 94,7%
внутрішні 45 648,4 46 810,7 97,5%

 

Показники вантажних перевезень у І півріччі 2020 року
Найменування показників  I півріччя 2020 року  I півріччя 2019 року % до 2019 року
Перевезено, млн. тонн, у т.ч. 143 157 91%
транзит 7 7 90%
імпорт 17 22 81%
експорт 55 58 95%
внутрішні 64 70 92%
Вантажообіг, млн. т-км, у т.ч. 82 675 91 942 90%
транзит 7 324,7 7 748,5 95%
імпорт 9 820,3 12 025,8 82%
експорт 37 248,0 40 833,5 91%
внутрішні 28 282,5 31 334,2 90%


Показники вантажних перевезень у І-му кварталі 2020 року
Найменування показників 1 квартал 2020 року 1 квартал 2019 року % до 2019 року
Перевезено, млн. тонн, у т.ч. 73,9 77,1 95,9%
транзит 3,4 3,8 88,8%
імпорт 8,9 10,9 82,0%
експорт 29,1 29,1 100,3%
внутрішні 32,4 33,3 97,5%
Вантажообіг, млн. т-км, у т.ч. 43 541,2 45 719,2 95,2%
транзит 3 806,0 3 996,4 95,2%
імпорт 5 141,6 6 023,8 85,4%
експорт 20 031,5 20 771,3 96,4%
внутрішні 14 562,1 14 927,6 97,6%
Згідно зі звітами ЦО-12, ЦО-21

 

Показники вантажних перевезень за 2019 рік
Найменування показників 2019 рік 2018 рік % до 2018року
Перевезено, млн. тонн, у т.ч. 312,9 322,3 97,1%
транзит 14,4 16,3 88,0%
імпорт 43,2 43,6 99,0%
експорт 115,8 107,4 107,8%
внутрішні 139,6 155,0 90,1%
Вантажообіг, млн. т-км, у т.ч. 181 844,7 186 344,1 97,6%
транзит 15 216,2 17 452,8 87,2%
імпорт 23 673,5 23 846,0 99,3%
експорт 80 855,8 76 664,9 105,5%
внутрішні 62 099,2 68 380,4 90,8%
Відповідно до звіту ЦО-12, ЦО-21