Друк

 

Управління ризиками

Ризики

Фактори зниження ризику

Економічні ризики

 • Ризик зменшення вантажних перевезень в результаті погіршення економічних умов
 • Підтримка гнучкості в інвестиційній програмі
 • Заходи щодо зниження витрат та збільшення продуктивності праці для забезпечення росту  показників рентабельності
 • Диверсифікація парку у відповідності до потреб клієнтів для підвищення диверсифікації споживачів послуг

Істотні потреби в інвестуванні

 • Відносно високий рівень зносу інфраструктури та рухомого складу
 • Продовження роботи з оновлення, модернізації та розширення інфраструктури, парку локомотивів та вагонів
 • Очікується, що держава продовжить надавати підтримку з фінансування стратегічно суттєвих інфраструктурних проектів
 • Диверсифікація джерел фондування

Витрати на персонал

 • Висока доля витрат на персонал має істотний вплив на фінансові результати
 • Заходи щодо підвищення продуктивності праці та оптимізації персоналу
 • Професійна перепідготовка співробітників для збільшення продуктивності

Валютний ризик

 • Частина витрат і зобов’язань деномінована в інземній валюті
 • «Природній хедж» експортерів: ослаблення курсу гривні збільшує конкурентоспроможність товарів, вироблених всередині країни
 • Частина транзитної виручки деномінована в доларах США
 • Казначейство відслідковує величину ринкових ризиків

Ризик рефінансування та відсотковий ризик

 • Ризик рефінансування короткострокових запозичень
 • Робота з подовження термінів погашення своїх боргових зобов’язань (у т.ч. за Єврооблігаціями)
 • Розробка стійкої стратегії фондування та рефінансування