Друк

Управління ризиками

Акціонерне товариство «Українська Залізниця» розвиває та вдосконалює систему корпоративного управління, зокрема шляхом впровадження інтегрованої системи управління ризиками.

З кінця 2019 року в АТ «УЗ» створено Офіс з управління ризиками, підпорядкований Наглядовій Раді Товариства та Голові Правління Товариства.

Цільова модель системи управління ризиками передбачає впровадження провідних міжнародних практик, застосування концепції «трьох ліній захисту» та поступову інтеграцію ризик менеджменту в бізнес-процеси всіх рівнів, для підвищення гарантій досягнень стратегічних та операційних цілей, ефективних процесів і фінансової стійкості  Товариства та його відокремлених підрозділів.

Програмою впровадження інтегрованої системи управління ризиками передбачено застосування уніфікованого класифікатору і єдиного реєстру ризиків, що дадуть змогу проводити аналіз факторів впливу і гнучко керувати виявленими або реалізованими змінами, як на рівні окремих філій, так і консолідовано. 

Також Офісом з управління ризиками наповнюється методологічна база, щодо управління ключовими ризиками товариства, визначення ємності ризику та апетиту до ризику, а також методиками для моніторингу та тестування внутрішніх контролів.

Пріоритетними завданнями Офісу з управління ризиками є:

  • розвиток культури прийняття ризик-зважених рішень
  • інтеграція в поточну операційну діяльність корпоративних інструментів і методик прогнозування ризиків
  • управління ключовими ризиками на основі регулярного аналізу й оцінки впливу;
  • моніторинг ефективності заходів з управління ризиками;
  • постійне вдосконалення системи внутрішнього контролю та управління ризиками відповідно до умов діяльності Товариства.