Друк

2015

Ключові показники галузі

Об’єм вантажообігу – 195,1 млрд. ткм.

Об’єм пасажирообігу – 35,9 млрд. пкм.

Виручка – 2,75 млрд. дол. США

EBITDA – 0,81 млрд. дол. США

Чистий прибуток / (Збиток) – (0,1) млрд. дол. США

CAPEX – 0,2 млрд. дол. США