Друк

2013 рік

Ключові показники галузі


Об’єм вантажообігу – 224,4 млрд. ткм.

Об’єм пасажирообігу – 48,9 млрд. пкм.

Виручка – 6,4 млрд. дол. США

EBITDA – 1,4 млрд. дол. США

Чистий прибуток – 0,1 млрд. дол. США

CAPEX – 0,9 млрд. дол. США