Друк

Філія «Енергозбут» АТ «Укрзалізниця»

Короткий опис

 

Метою діяльності Філії є здійснення діяльності з розподілу електричної енергії, а також отримання прибутку.

Предметом діяльності Філії є:

1)       розподіл електричної енергії (розподілення електроенергії);

2)       комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність;

3)       надання інформаційних послуг і консультування з питань інформатизації;

4)       впровадження, супровід та експлуатація автоматизованих систем керування, автоматизованих робочих місць та інформаційно-телекомунікаційних систем які пов’язані з ліцензованим видом діяльності з розподілу електричної енергії;

5)       організація та проведення виставок, конгресів, семінарів, конференцій, виставок-продажів, презентацій тощо;

6)       маркетингові дослідження роздрібного ринку електроенергії.

 

Для ведення ліцензійної діяльності з розподілу електричної енергії Філія  виконує наступні завдання:

1)       забезпечення комерційного обліку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», Правил ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі –НКРЕКП) від 14.03.2018 № 307, Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 311, Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

2)       укладення договорів, які є обов’язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконання умов таких договорів;

3)       надання повідомлення про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами у порядку, визначеному правилами ринку;

4)       складання добових графіків електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами на добу постачання та надавати їх оператору системи передачі відповідно до правил ринку;

5)       здійснення обліку електричної енергії, що використана на власні та господарські потреби, а також у процесі передачі електричної енергії (фактичні витрати електричної енергії), та її купівля на ОРЕ;

6)       обслуговування засобів обліку електричної енергії населення та інших засобів обліку електричної енергії, які знаходяться у власності ліцензіата, що включає перевірку, пломбування засобів обліку;

7)       несення фінансової відповідальності за небаланси електричної енергії за цінами, визначеними відповідно до правил ринку, у разі невиконання ним акцептованих оператором системи передачі погодинних графіків електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами;

8)       надання учасникам ринку інформації, необхідної для виконання ними функцій на ринку в обсягах та порядку, визначених Правилами ринку, Кодексом системи передачі, затвердженим постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №309,Кодексом систем розподілу, затвердженим постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310,Кодексом комерційного обліку, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

9)       надання НКРЕКП, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, інформації, необхідної для здійснення ними функцій і повноважень, встановлених законодавством;

10)     забезпечення надання електропостачальнику інформації про споживачів, приєднаних до його системи розподілу, яким здійснював продаж попередній електропостачальник, в обсягах та порядку, визначених НКРЕКП при застосуванні процедур зміни/заміни електропостачальника;

11)     оприлюднення на офіційному веб-сайті Товариства інформації про умови надання послуг з розподілу електричної енергії, показників якості послуг та іншої інформації відповідно до законодавства;

12)     здійснення відшкодування (компенсації) користувачу системи у разі недотримання оператором системи розподілу показників якості послуг, визначених договором про надання послуг з розподілу та НКРЕКП;

13)     організація та супровід програмного забезпечення та баз даних для підтримки діяльності з розподілу електричної енергії;

14)     зберігання інформації, необхідної для аналізу якості послуг з електропостачання, включаючи інформацію щодо надійності електропостачання, якості електричної енергії, комерційної якості надання послуг, у порядку, встановленому НКРЕКП;

15)     організація публікацій щодо планових відключень електричних мереж;

16)     підготовка матеріалів для встановлення (перегляду) тарифів на розподіл електроенергії;

17)     формування звітності за видом ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії;

18)     забезпечення інформаційної безпеки та кібербезпеки засобів провадження ліцензованої діяльності (інформаційно-телекомунікаційних систем, автоматизованих систем управління тощо), а також інформації, яка використовується під час провадження ліцензованої діяльності;

19)     оформлення претензій учасниками роздрібного ринку електричної енергії;

20)     перевірка та інспекція вузлів обліку електричної енергії;

21)     дотримування ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, у встановленому порядку;

22)     інші роботи, пов'язані з розподілом електричної енергії;

23)     виконання інших функцій передбачених нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

 

 

 

Керівництво філії

 

В.о. директора філії – Міщенко Олена Миколаївна

 

Контактна інформація:

Адреса: вул. Жилянська 97. м. Київ, 01135

Телефон: приймальня (044) 465-42-21

e-mail: eec_secretar@uz.gov.ua

 

Розподіл електричної енергії