Друк

НАШІ КОМПЕТЕНЦІЇ

Атестат про акредитацію науково-впроваджувального центру (НВЦ)Підтвердження Національним агентством з акредитації України компетентності НВЦ відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 на проведення випробувань згідно сфери акредитації
Атестат про акредитацію інспекційного органу (ІО)Підтвердження Національним агентством з акредитації України компетентності ІО відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014 згідно сфери інспектування
 Свидетельство ЦСЖТ на право проведения работ потехническому диагностированию пассажирских вагонов
Свидетельство ЦСЖТ на право проведения работ по техническому диагностированию локомотивов
Свидетельство ЦСЖТ на право проведения работ по техническому диагностированию грузовых вагонов
Сертифікат відповідності Українського атестаційного комітету зварників на право проведення атестації зварників згідно СОУ 35.2-00017584-030-1(2):2009
Сертифікат відповідності Українського атестаційного комітету зварників на право проведення атестації зварників згідно СОУ 35.2-00017584-030-1(2):2009
Висновок експертизи №328.18-484 з оцінки готовності Атестаційної комісії по атестації зварників