Друк

Документи

Антикорупційна програма

Антикорупційна програма в акціонерному товаристві «Українська залізниця» (далі – Товариство) затверджена на виконання вимог статті 62 Закону України «Про запобігання корупції» та рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.03.2017 №75 «Про затвердження Типової антикорупційної програми юридичної особи» та уведена в дію наказом Товариства від 23.03.2018 № 192.

Антикорупційною програмою Товариство проголошує, що його працівники, посадові особи, правління у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування керуються принципом нульової толерантності до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов’язаним з нею діям (практикам).

Антикорупційна програма – це комплекс правил і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Товариства та є обов’язковою для виконання усіма працівниками Товариства, включаючи посадових осіб усіх рівнів, правління, наглядову раду, керівників та працівників регіональних філій, філій, афілійованих підприємств.

Наразі Офісом з антикорупційної діяльності Товариства проводиться робота з актуалізації та удосконалення Антикорупційної програми та готується проект змін до неї, порядок внесення яких визначено розділом 16 Антикорупційної програми.

Антикорупційна програма Укрзалізниця