Друк

Документи

Політика запобігання та протидії корупції та План її впровадження

Запровадження Товариством антикорупційних заходів є складовою виконання діючого антикорупційного законодавства України і  ґрунтується на міжнародних угодах та конвенціях із запобігання та протидії корупції, угодах з ЄС щодо євроінтеграції, найкращих світових практиках щодо доброчесності та прозорості ведення бізнесу, міжнародних антикорупційних стандартах, зокрема: принципах ОЕСР щодо боротьби з корупцією, принципах щодо боротьби з корупцією всесвітньої організації Transparency International, стандартах Європейського банку реконструкції та розвитку (з яким співпрацює АТ «Укрзалізниця»), Світового банку та інших міжнародних фінансових інституцій, які визначають основні складові системи менеджменту із запобігання та протидії корупції, принципи та стандарти побудови системи запобігання та протидії корупції.

Однією з найбільш актуальних завдань та стратегічних цілей для АТ «Укрзалізниця» є вдосконалення системи запобігання та протидії корупції у відповідності до вимог діючого законодавства та найкращих світових і європейських практик, орієнтованої, в першу чергу, на забезпечення запобігання корупції, на відміну від існуючої наразі моделі, яка переважно зосереджена на виявленні вже вчинених корупційних порушень.

Одним із найважливіших документів, які слугуватимуть підґрунтям для вдосконалення системи запобігання та протидії корупції, є  Політика запобігання та протидії корупції АТ «Укрзалізниця».

Основна мета цього документу —  визначити та закріпити принципи і стандарти щодо запобігання та протидії корупції у діяльності Товариства.

Політика запобігання та протидії корупції АТ «Укрзалізниця» є нормативним документом Товариства, погодженим наглядовою радою, затвердженим правлінням та введеним в дію наказом Товариства від 10.09.2019 №577.

Разом з Політикою було розроблено та затверджено План розробки та впровадження Політики запобігання та протидії корупції та інших заходів, який містить велику кількість конкретних заходів (далі – План антикорупційних заходів).

 

План впровадження Політики та інших антикорупційних заходів АТ УкрзалізницяПолітика запобігання та протидії корупції АТ УкрзалізницяПолітика запобігання та протидії корупції (Презентація)