Друк

ДЕКЛАРАЦІЯ НУЛЬОВОЇ ТОЛЕРАТНОСТІ ДО КОРУПЦІЇ

Цією декларацією акціонерне товариство «Українська залізниця» (далі – Товариство) проголошує, що його працівники, посадові особи, наглядова рада правління, у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування керуються цінностями Товариства щодо доброчесності, прозорості ведення бізнесу та недопущення корупції, принципом нульової толерантності до будь-яких проявів корупції, суворо дотримуються вимог законодавства України і внутрішніх документів Товариства щодо ділової етики та запобігання корупції (Кодексу етики, Політики запобігання та протидії корупції, Антикорупційної програми) і вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції та будь-яким пов’язаним з нею практикам.

Політикою запобігання та протидії корупції, Антикорупційною програмою Товариство відкрито демонструє і висловлює свою принципову позицію відносно корупції як незаконного та такого, що порушує моральні та етичні принципи, способу ведення бізнесу.

Таким чином, кожен співробітник Товариства зобов’язаний діяти законно та етично, не допускати проявів корупції та всіляко їй протидіяти. Крім того, Товариство застосовує комплекс вимог щодо законності, прозорості та стандартів доброчесності ведення бізнесу до всіх ділових партнерів Товариства.

Товариство впроваджує систему навчання працівників, а також механізми профілактики та контролю корупційних дій і порушень.

Товариство розбудовує корпоративну культуру, яка базується на принципах доброчесності, прозорості, законності та відкритості відповідно до найвищих етичних стандартів.