Друк

Журнал «Залізничний транспорт України»

 

 Науково-практичний журнал «Залізничний транспорт України» видається з травня 1996 року (реєстраційне свідоцтво КВ № 1429 від 10.05.1995).  Засновник видання —  Державна адміністрація залізничного транспорту України, правонаступником якої є Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» (ПАТ «Укрзалізниця»). Видавцем журналу  є філія ПАТ «Укрзалізниця» - «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту» (Філія «НДКТІ» ПАТ «Укрзалізниця»). Міжнародний стандартний серійний номер журналу – ISSN 2311-4061.

Статті, опубліковані в журналі «Залізничний транспорт  України», реферуються в в інформаційно-аналітичній базі даних РІНЦ, з використанням інструментарію ScienceIndex.

Партнерами журналу є Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» та Міністерство інфраструктури України.

Концептуальна спрямованість публікацій кожного номеру журналу визначається рішенням  науково-технічної  ради філії “НДКТІ” ПАТ “Укрзалізниця”.

Всі статті рецензуються.

Передрук матеріалів – тільки з дозволу редакції журналу.

Матеріали друкуються мовою оригіналу: українською, російською або англійською.

Редакція не обов’язково поділяє думку автора і не відповідає за фактологічні помилки, яких він припустився.

Відповідальність за зміст реклами несе рекламодавець.

У поточному році статті у журналі «Залізничний транспорт України» публікуються безкоштовно.

Вартість розміщення реклами договірна.

Індекси журналу в «Каталозі передплатних видань України»: для індивідуальних передплатників – 74126, для підприємств та організацій – 40294.

Журнал виходить 4 раз на рік

Вартість журнала у 2018 році для підприємств та організацій – 130,00 грн.,  для індивідуальних передплатників – 60,00 грн.

 

Додаткова інформація щодо організації видавничої діяльності, вимог до матеріалів публікацій та архівних матеріалів наведені в окремих розділах веб-сайту:


Контакти

Редакція: тел. +38 044 465 38 11.  

Головний редактор

ЗАЙЦЕВ В.О.,  

директор філії «НДКТІ» ПАТ «Укрзалізниця»

 

Заступник головного редактора:

Грищенко Сергій Георгійович,

Тел. +38 044 309 68 93

E-mail: ztu1520mm@gmail.com

 

Графік роботи :

з 8.00 до 17.00 – з понеділка по п’ятницю,

суботи, неділя, свята – вихідні дні

Ми знаходимось за адресою:

03038, Україна, Київ, вул. І.Федорова, 39

Від станції метро «Олімпійська» – їхати тролейбусом № 40  до зупинки вул. Грінченка.

Від станцій метро «Університет», «Либідська» маршрутним таксі № 450 до зупинки вул. Грінченка.

 

 

 

Редакційна колегія журналу

БАТЮШИН І.Є., канд. техн. наук, заступник директора філії «НДКТІ» ПАТ «Укрзалізниця» (Київ, Україна)

БОЙНІК А.Б., докт. техн. наук,   завідувач кафедри Української державної академії залізничного транспорту (Харків, Україна)

БОЧКОВ К.А., докт. техн. наук,   професор Білоруського державного університету транспорту (Гомель, Республіка Беларусь)

BUREIKA G., докт. техн. наук, професор Вільнюського технічного університету ім. Гедімінаса (Вільнюс, Литва)

ГОНЧАРОВ О.М., канд. техн. наук, головний фахівець філії «НДКТІ» ПАТ «Укрзалізниця» (Київ, Україна)

ГОРБУНОВ М.І., докт. техн. наук, завідувач кафедри  Східно-українського національного університету ім. В. Даля (Севєродонецьк, Україна)

ГРИЩЕНКО С.Г., канд. техн. наук, помічник директора філії «НДКТІ» ПАТ «Укрзалізниця»  (заступник головного редактора) (Київ, Україна)

ДАНИЛЕНКО Е.І., докт. техн. наук,   завідувач кафедри Державного економіко-технологічного університету транспорту (Київ, Україна)

ДОМАНСЬКИЙ В.І, докт. техн. наук, професор НТУ «Харківський політехнічний інститут» (Харків, Україна)

ДЬОМІН Ю.В., докт. техн. наук, професор Східно-українського національного університету ім. В. Даля (Севєродонецьк, Україна)

ЗАЙЦЕВ В.О., канд. техн. наук, директор філії «НДКТІ» ПАТ «Укрзалізниця» (головний редактор) (Київ, Україна)

ZURKOWSKI А., канд. техн. наук, директор Інституту Колійництва (Варшава, Польща)

КЕЛЬРІХ М.Б., докт. техн. наук, науковий радник директора філії «НДКТІ» ПАТ«Укрзалізниця» (Київ, Україна)   

КРОТ В.С., директор з Інженерно-технічного забезпечення ПАТ «Укрзалізниця» (Київ, Україна)

ЛЕОНЕЦ В.А., докт. техн. наук, провідний науковий співробітник Інституту проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України (Київ, Україна)

МАКАРЕНКО М.В., докт. екон. наук, начальник відділу філії «НДКТІ» ПАТ «Укрзалізниця» (Київ, Україна)  

МИРОНЕНКО В.К., докт. техн. наук, завідувач кафедри Державного економіко-технологічного університету транспорту (Київ, Україна)

МЯМЛІН С.В., докт. техн. наук, проректор Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна (Дніпро, Україна)

 УШКАЛОВ В.Ф., член-кореспондент НАН України, докт. техн. наук,   завідувач відділу Інституту технічної механіки НКА і НАН України (Дніпро, Україна)

ФАЛЕНДИШ А.П., докт. техн. наук, завідувач кафедри Української державної академії залізничного транспорту (Харків, Україна).

 

 

 

Рубрики журналу

 

1         Реформування транспорту / Reforming of transpoТранспортні системи та логіа (Transport systems and logistics)

2         Технічна політика / Technical policy

3         Експлуатація / Operation

4         Безпека руху / Safety of operation

5         Інфраструктура / Infrastructure

6         Пасажирський комплекс / Passenger complex

7         Рухомий склад / Rolling stock

8         Залізнична автоматика / Railway automatics

9         Інформатизація і зв'язок / IT and communicat

10      Модернізація та ремонт / Modernization and repairing

11      Людський фактор / Human factor

12      Ресурсозбереження і екологія / Resource and ecology

13      Надійність та менеджмент якості / Reliability and management of quality

14      Моделі та моделювання  / Models and modelling

15      Соціальна і кадрова політика / Social and HR management

16      Практичний  досвід / Practical experience

17      Сторінки історії / Pages of history

18      Конференції і виставки / Conferences and exhibitions

19      Новини інституту / Institute’s news

 

 

 

Вимоги до матеріалів публікацій

Правила подачі матеріалів для публікації

ВИМОГИ

 до матеріалів що надаються для публікації у науково-практичному журналі  «Залізничний транспорт України» (ЗТУ)

Перелік обов’язкових елементів статті:

Вступ. Постановка проблеми у загальному вигляді  і вказівкою про її зв’язок з науковими чи  практичними завданнями, літературний  огляд існуючих методів, підходів, рішень щодо встановленої проблеми.

Мета / цілі, завдання статті.

Підзаголовки (розділи) статті. Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих результатів.

Висновки і перспективи подальших досліджень у напрямку, що розглянуто.

Література до статті (мовою оригіналу та в транслітерації).

Всі структурні елементи статті необхідно виділяти напівжирним шрифтом.

Матеріал потрібно викладати стисло, послідовно, стилістично грамотно, з посиланням на літературні джерела. Одиниці вимірів слід подавати лише в системі SI.

Відповідальність за матеріали, наведені у статті, їх достовірність несе автор. Редакція залишає за собою право вимагати надання авторами додаткових експертиз за матеріалами статті і приймати рішення щодо доцільності її публікації за результатами внутрішнього або зовнішньогорецензування.

Матеріали для публікації в журналі ЗТУ надаються до редакції у електронному вигляді, вкладеними   файлами, за адресою ztu1520mm@gmail.com. У окремому файлі або листі слід додати прохання до редакції щодо опублікування статті і запевнення автора (співавторів) в тому, що ці матеріали раніше не публікувалися і не були направлені для публікації у інші видання. Матеріали для публікації можуть бути надані також кур’єром або поштою на будь-яких носіях (CD, DVD, Blu-rау, flash-накопичувачі) за адресою: Україна, 03038, Київ, вул. І.Федорова, 39, філія «НДКТІ» ПАТ «Укрзалізниця», редакція журналу ЗТУ.

Оформлення тексту статті:

1. Текст статті (1-й файл) повинен бути підготовлений у форматі текстового редактора MS Word українською, російською або англійською мовами. На початку статті необхідно вказати: деталізований індекс УДК, прізвища та ініціали авторів, їх вчені ступені або фаховий статус, назву статті і під нею ключові слова. Формули у тексті статті мають бути набрані у редакторі формул Word, а не шляхом їх переносу (копіювання) з редакторів MathCad, MathLab, LabView та інших. Розміщенні в тексті діаграми, таблиці, графіки теж слід оформлювати тільки засобами MS Word або MS Excell будь-яких генерацій. Ілюстрації у вигляді малюнків і фотографій необхідно подавати в окремому 2-му файлі, у  растрових форматах – jpeg, tif, gif тощо – з роздільною здатністю не менше 300 крапок на дюйм. Малюнки повинні бути розміщені у тексті статті, або на місці малюнку має буте посилання на ім’я окремого файлу з малюнком. У тексті статті перед наведеними  зображеннями та таблицями повинні бути обов’язкові посилання на них. Загальний обсяг тексту статті повинен складати 5-10 сторінок А4. Матеріал друкується через 1 інтервал без переносів шрифтом 12 Times New Roman, поля ліворуч, вгорі, внизу, праворуч – 2 см., абзац – 1,25 см.

2.  Реферати до статті (3-й файл) викладаються  українською (35-50 слів), російською (35-50 слів) і поширений, з переліком літератури, з транслітерацією, (100-250 слів) англійською мовами.

3. Відомості про авторів (4-й файл) повинні включати: П.І.Б (повністю українською, російською та англійською мовами, назву установи постійної роботи, посаду,  вчену ступінь або фаховий статус (кваліфікацію) за освітою чи станом (інженер, магістр, науковий співробітник, аспірант), контактні тел. і    e-mail, поштову адресу для листування та висилання авторського екземпляру ЗТУ.

4. Список літератури до публікації повинен містити 10-20 найменувань і оформлюватися за вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Список літератури англійською мовою повинен бути складений за стандартом APA (http://www.apastyle.org/) і перекладатися та транслітеруватися латиницею для кириличних джерел; його нумерація повинна співпадати зі списком літератури, що викладається разом зі статтею. Самоцитувань у статті повинно бути не більше 30%.

5. Кольорові фотографії облич авторів надаються за бажанням.

Статті готуються до друку і випускаються у тому порядку, в якому редакція їх отримує від рецензентів і авторів після остаточної правки матеріалу.

Відомості про те, в якому номері буде опублікована стаття автори можуть отримати за запитом на почтову адресу редакції або на її e-mail: ztu1520mm@gmail.com.

 

 

Приклади оформлення статей

УДК 625.141.1:656.212.5

 

Д-р техн. наук Л.В. Трикоз

Канд. техн. наук Є.В. Романович

Інженер І.В. Багіянц                                        

 

РОЗРОБКА МЕТОДУ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ БАЛАСТНОЇ ПРИЗМИ

ШЛЯХОМ ЗБІЛЬШЕННЯ ТЕРМІНУ ЇЇ СЛУЖБИ

 

Ключові слова: щебеневий баласт, забруднювачі, гідрофобність, питома електропровідність, надійність роботи.

 

Вступ

Одним із важливих елементів верхньої будови залізничної колії є баласт. Він забезпечує стійкість колії під впливом поїзних навантажень і температур, що змінюються. На мережі Укрзалізниці найбільш поширеним матеріалом для формування баластної призми є щебінь. Товщина щебеневого баластного шару на головних і станційних коліях, стрілочних переводах складає від 250 до 400 мм, а ширина плеча баластної призми від 350 до 450 мм [1]. Показники міцності, стійкості та надійності баласту забезпечуються проведенням періодичних оглядів, діагностуванням окремих ділянок, виконанням робіт з його поточного утримання та ремонту. Поточне утримання баласту полягає в систематичному контролі його стану, встановленні причин появи несправностей та їх ліквідації. Воно ведеться безперервно на всій довжині колії, обсяги та терміни виконання робіт встановлюють з урахуванням сезонності та місцевих умов [2].

…………………………………………………………………………………………….

 

 

Розділи:

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій

 

Визначення мети та задачі дослідження

 

         Матеріали та методи досліджень

       

          Основна частина дослідження

 

          

          Висновки

 

 


 

         Література

1. Інструкція з улаштування та утримання колії залізниць України: ЦП-0269 [Текст].  – Затв. наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 р. №072-Ц. – К.: Київ, 2012. – 457 с.

2. Положення про проведення планово-запобіжних ремонтно-колійних робіт на залізниця України: ЦП-0113 [Текст].  – Затв. наказом Укрзалізниці від 10.08.2004 № 630-ЦЗ. – К.: Київ, 2004. – 92 с.

3. Бушуев В.И. Исследование, разработка и оценка эффективности методов повышения устойчивости работы рельсовых цепей систем автоматического регулирования движения поездов на грузонапряженных участках: Автореферат к.т.н. – 05.13.07. – Ленинград: 1983.

4. Інструкція з руху поїздів та маневрової роботи: ЦД-0058 [Текст].  – затв. наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 31.08.2005 №507– К.: Київ, 2005. – 462 с.

5. Galler, D., Todd, P. Improved Rail-Fastener Insulation for Stray-Current Control // Corrosion Forms and Control for Infrastructure, 2015, рр. 170–170–13.

 

 

          ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

 

Трикоз Людмила Вікторівна,

доктор технічних наук, доцент кафедри Будівельних матеріалів, конструкцій та споруд Українського державного університету залізничного транспорту.

Пл. Фейєрбаха, 7, м. Харків, Україна, 61050.

Тел. …

E-mail: ...

 

Романович Євгеній Валентинович,

кандидат технічних наук, доцент кафедри «Будівельні, колійні та вантажно-розвантажувальні машини» Українського державного університету залізничного транспорту.

Пл. Фейєрбаха, 7, м. Харків, Україна, 61050.

Тел. ...

E-mail:

 

Багіянц Ірина Вікторівна,

інженер Українського державного університету залізничного транспорту.

Пл. Фейєрбаха, 7, м. Харків, Україна, 61050.

Тел. ...

E-mail: …

 

РЕФЕРАТИ

 

РЕФЕРАТ

 

            УДК 625.141.1+621.829+ 656.212.5

Аналіз  методів  контролю  стану  баластної призми верхньої будови колії та розробка методу підвищення термінів її служби / Трикоз K. В., Романович Є. В.,  Багіянц І. В. // Залізничний транспорт України. - №5-6. – С. …..

             Існуючі різноманітні методи підвищення термінів служби баласту та надійності систем сигналізації, централізації та блокування не в повній мірі задовольняють сучасним вимогам, що пред'являються до елементів верхньої будови залізничної колії. На основі проведених лабораторних досліджень запропонований метод обробки часток баластної призми, який у подальшому може бути використаний для підвищення термінів служби баластної призми, а також підвищення надійності систем сигналізації, централізації та блокування на підприємствах залізничного транспорту.

Ключові слова: щебеневий баласт, забруднювачі, органічні речовини, термін служби, надійність роботи.

 

РЕФЕРАТ

 

            УДК 625.141.1+621.829+ 656.212.5

Анализ  методов  контроля  состояния балластной призмы верхнего строения пути и разработка методов повышения сроков ее службы  / Трикоз K. В., Романович Е. В.,  Багиянц И. В. // Железнодорожный транспорт Украины. - №5-6. – С. …..

Существующие различные методы повышения сроков службы балласта и надежности систем централизации, автоматизации и блокировки не в полной мере удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к элементам верхнего строения железнодорожного пути. На основе проведенных лабораторных исследований предложен метод обработки частиц балластной призмы, который в дальнейшем может быть использован для повышения сроков службы балластной призмы, а также повышения надежности систем централизации, автоматизации и блокировки на предприятиях железнодорожного транспорта.

               Ключевые слова: щебеночный балласт, загрязнители, органические вещества, срок службы, надежность работы.

 

ABSTRACT

          UDC 625.141.1+621.829+ 656.212.5

Analysis of methods to control the state of a ballast section of the permanent way and development of the method to increase its life cycle

/Trykoz L.,  Romanovych Y., Bagiyanc I.//Railway Transport of Ukraine. - №5-6. – P.

The numerous existing methods for increasing the life cycle of the ballast and the reliability of signalling and interlocking systems do not fully meet the modern requirements for the permanent way elements.

Contaminated ballast has a lower electric resistance that influences the rail circuit operation in signalling and interlocking systems. It leads to forming signals of ‘fault occupancy’ on separate sections that not only increases the period of technological operations, but also may lead to emergency situations during the train’s emergency braking. 

On the base of the laboratory research conducted the method of ballast section treatment has been proposed. Then it can be applied for increasing the lifecycle of a ballast section and also improving the reliability of signalling and interlocking systems at railway enterprises.

               Key  words: macadam ballast, pollutants, organic matter, lifetime, reliability.

 

Literature

1. Instruktsiia z ulashtuvannia ta utrymannia kolii zaliznyts' Ukrainy: TsP-0269 [Instructions for ordering and keeping track of railways Ukraine].  – Zatv. nakazom Ukrzaliznytsi vid 01.03.2012 r. №072-Ts. – K.: Kyiv, 2012. – 457 р. [in Ukrainian].

2. Polozhennia pro provedennia planovo-zapobizhnykh remontno-kolijnykh robit na zaliznytsia Ukrainy: TsP-0113 [Terms and conditions of planned preventive repair work on-track railways Ukraine].  – Zatv. nakazom Ukrzaliznytsi vid 10.08.2004 № 630-TsZ. – K.: Kyiv, 2004. – 92 р. [in Ukrainian].

3. Bushuev V.Y. Yssledovanie, razrabotka y otsenka effektyvnosty metodov povyshenyia ustojchyvosty raboty rel'sovykh tsepej system avtomatycheskoho rehulyrovanyia dvyzhenyia poezdov na hruzonapriazhennykh uchastkakh [Study, development and evaluation of methods increase stability of the effectiveness of work, track circuit of automatic regulation of movement on trains tracts]: Avtoreferat k.t.n. – 05.13.07. – Lenynhrad: 1983. [in Russian].

4. Instruktsiia z rukhu poizdiv ta manevrovoi roboty: TsD-0058 [Instructions trains and shunting work].  – zatv. nakazom Ministerstva transportu ta zv'iazku Ukrainy vid 31.08.2005 №507– K.: Kyiv, 2005. – 462 p. [in Ukrainian].

5. Galler, D., Todd, P. Improved Rail-Fastener Insulation for Stray-Current Control // Corrosion Forms and Control for Infrastructure, 2015, pp. 170–170–13.

 

Процес рецензування

Політика рецензування

Всі запропоновані до публікації матеріали надсилаються на рецензування. Для цього редакція журналу «Залізничний транспорт України» забезпечує підбір фахівців, здатних компетентно оцінити статті, що надаються.

Рецензентами журналу, в більшості, є члени редакційної колегії.  В окремих випадках можуть залучатися фахівці філії  «НДКТІ» ПАТ «Укрзалізниця» або інших наукових установ України, які володіють відповідними науковим досвідом і кваліфікацією.

Для об’єктивності рецензування редакція журналу застосовує техніку «Сліпого рецензування». Стаття надсилається рецензенту в електронному вигляді разом з карткою рецензента (див. Приклад) без вказівок щодо особистих даних авторів.

Рецензія на роботу містить оцінку актуальності теми, наукової новизни, практичної значущості роботи, а також ступінь відповідності мети статті та її висновків. Результати рецензування попередньо повідомляються редакції в стислому вигляді електронною поштою, після чого відповідь з візою рецензента надсилається редактору в паперовому варіанті. У разі позитивної рецензії, при необхідності, проводиться робота з авторами щодо усунення окремих зауважень, висловлених рецензентом, після чого стаття направляється в верстку. Якщо стаття вимагає внесення принципових правок, то після коригування авторами вона може надсилатися на повторне рецензування.

У разі відмови в публікації статті автору надсилається відповідний лист-пояснення.

 

В обов’язки рецензента входить:

 

 1. Визначити відповідність матеріалу, викладеного в статті, профілю журналу.
 2. Оцінити актуальність змісту статті: чи відповідає рівень викладеного в ній матеріалу сучасним досягненням науки і техніки.
 3. Оцінити значимість результатів досліджень.
 4. Вказати, наскільки враховані вимоги до оформлення матеріалу статті: відповідність обсягу статті, наявність анотації українською, російською та англійською мовами, з транслітерацією назв джерел, наявність списку літератури та посилань на нього в тексті, контактної інформації про авторів та ін.
 1. Дати якісну та/або кількісну оцінку наведеного в статті матеріалу:
 • фактичного;
 • ілюстраційного.
 1. Оцінити повноту і достовірність наведених розрахункових чи дослідних даних.
 1. Оцінити правильність і точність визначень і формулювань.
 2. Дати оцінку стилю викладу матеріалу.
 3. Дати обґрунтовані висновки про статтю в цілому та про можливість її публікування у журналі «Залізничний транспорт України», а також надати зауваження, за необхідності, та рекомендації щодо її поліпшення.

 

 

 

Форма рецензії

 

Журнал: «Залізничний транспорт України»

Головний редактор: Зайцев В.О., к.т.н..

Відповідальний редактор: Грищенко С.Г., к.т.н., доцент.

РЕЦЕНЗІЯ

Назва статті:  _________________________________________________________________

Рецензент:  _______________

 

Показники оцінки відповідності статті як наукової праці

(відповідно до концепції журналу)

Рекомендація рецензента: *

 

 

Оцінка окремих аспектів статті

1

Відповідність назви статті її змісту

Так | Ні 

2

Актуальність

Достатня | Слабка | Недостатня

3

Практична значимість

Достатня | Слабка | Недостатня

  4

Рубрикація змісту статті

Так | Ні

  5

Компактність викладання матеріалу

Задовільна | Стаття надлишково стиснута | Стаття надлишково об’ємна

  6

Постановка задачі в статті  (аргументація на користь необхідності її рішення, наукової або практичної цінності очікуваних результатів).

Достатня | Слабка | Недостатня

7

Обґрунтованість  застосування  основних теоретичних та емпіричних методів наукового дослідження (аналізу, синтезу, порівняння, абстрагування, конкретизації,  узагальнення, формалізації, моделювання, експерименту  тощо)

Достатня | Слабка | Недостатня

8

Обґрунтованість та достовірність результатів

Достатня | Слабка | Недостатня

9

Якість формулювання висновків

Достатня | Слабка | Недостатня

10

Якість викладення матеріалу (мова, стиль, зрозумілість, дотримання наукової термінології, послідовність викладу, логічність, взаємозв'язок положень)

Достатня | Слабка | Недостатня

11

Оформлення таблиць

Задовільне| Незадовільне

12

Оформлення рисунків

Задовільне| Незадовільне

13

Чи відповідає анотація змісту статті

Так | Ні

14

Допустити до видання

Так | Ні

*        Вибрати/підкреслити відповідну оцінку в кожному пункті

 

Зауваження та коментарі рецензента **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**  При відхиленні статті та відправленні на доопрацювання заповнення  даного поля, з стислим коментарем,  є обов’язкове.

 

Підпис: ______________

Дата: ________________

 

 

 

Авторські договори

 

Науково-практичний журнал «ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ» оформлює,за запитом з Автором (Співавторами) авторський договір для врегулювання правових взаємовідносин. 

Авторський договір зразок – n авторів

Авторський договір зразок – 1 автор

 

Етика публікацій та недобросовісна практика в зв’язку з публікаціями


Автор (або колектив авторів) повинен усвідомлювати первісну відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження. Для цього повинні дотримуватися такі принципи:

 • Автори статті повинні надавати достовірні результати проведених досліджень. Явно помилкові або сфальсифіковані твердження неприйнятні.
 • Автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в наданому рукописі, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов’язковим посиланням на автора та першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень – є  неетичні і неприйнятні.
 • Необхідно визнавати вклад всіх осіб, які вплинули на хід дослідження, зокрема, в статті повинні бути представлені посилання на роботи, які мали значення при проведенні дослідження.
 • Автори не повинні надавати в журнал рукопис, який був надісланий в інший журнал і знаходиться на розгляді, а також статтю, вже опубліковану в іншому журналі.
 • Співавторами статті мають бути вказані всі особи, які внесли істотний вклад у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участі в дослідженні.
 • Якщо автор виявить істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію журналу.