Друк

Журнал «Залізничний транспорт України» 


Науково-практичний журнал «Залізничний транспорт України» (ЗТУ) видається з травня 1996 року (реєстраційне свідоцтво КВ № 1429 від 10.05.1995).  Засновник видання   — Державна адміністрація залізничного транспорту України, правонаступником якої є   акціонерне товариство «Українська залізниця» (АТ «Укрзалізниця»). Видавцем журналу  є філія  АТ «Укрзалізниця» - «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту» (філія «НДКТІ» АТ «Укрзалізниця»)

Міжнародний стандартний серійний номер журналу – ISSN 2311-4061. 

Журнал внесено  до Переліку наукових фахових видань України, в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі технічних наук, згідно наказу Міністерства освіти та науки України від 11.07.2019 № 975. 

Статті, опубліковані в журналі «Залізничний транспорт  України», реферуються з використанням інструментарію ScienceIndex та  вносяться до загальнодержавної реферативної  бази даних "Україніка наукова" і пошукової системи Google Scholar. 

Журнал зареєстровано у системі Crossref  і всім його публікаціям (статтям) надається міжнародний цифровий ідентифікатор DOI  (Digital Object Identifier). 

Електронні версії випусків журналу «Залізничний транспорт України» знаходяться на репозитарному зберіганні у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського та представлені на порталі в інформаційному ресурсі «Наукова періодика України».  

Партнерами журналу є підприємства та філії акціонерного товариства «Українська залізниця», Міністерство інфраструктури України, вітчизняні та закордонні заклади освіти і наукові установи. 

Концептуальна спрямованість та рівень публікацій кожного номеру журналу розглядається  науково-технічною  радою філії “НДКТІ” АТ “Укрзалізниця” та визначається її рішенням.

Всі статті,  що надходять до редакції журналу,  проходять double-blind рецензування. 

Передрук матеріалів – тільки з письмового  дозволу редакції журналу. 

Матеріали друкуються мовою оригіналу: українською, російською або англійською. 

Редакція не обов’язково поділяє думку автора і не відповідає за можливі фактологічні помилки, яких він може  припуститися. 

Відповідальність за зміст реклами несе рекламодавець. 

У поточному році публікації  у журналі «Залізничний транспорт України» для авторів  безкоштовні. 

За окремими замовленнями на сторінках журналу може бути розміщено рекламу науково-технічного характеру. Вартість розміщення реклами договірна. 

Індекси журналу в «Каталозі передплатних видань України»: для індивідуальних передплатників – 74126, для підприємств та організацій – 40294. 

Журнал виходить 4 рази  на рік. 

Вартість журналу встановлюється видавцем, доводиться до ДП «ПРЕСА» і щорічно публікується у Каталозі періодичних видань України. 

 

Додаткову інформацію щодо організації видавничої діяльності, вимог до матеріалів публікацій та архівних матеріалів наведено  в окремих розділах веб-сайту: 

 

Контакти

Редакція: тел. +38 044 465 38 11; +38 044 309 68 93.

Видавець: тел. +38 044 465 38 10.

E-mail: ztu1520mm@gmail.com.    

 

Голова Міжнародної редакційної ради

ПЕТРЕНКО Вячеслав Олександрович,  

директор філії «НДКТІ» АТ «Укрзалізниця».

 

Головний редактор

МЯМЛІН  Сергій Віталійович,

д.т.н., професор, директор філії «Центр діагностики залізничної інфраструктури АТ «Укрзалізниця».

 

Заступник головного редактора:

ГРИЩЕНКО Сергій Георгійович,

к.т.н., доцент, помічник директора філії «НДКТІ» АТ «Укрзалізниця»;

тел.+38 044 309 68 93.

 

Графік роботи редакції:

з 8.00 до 17.00 – з понеділка по п’ятницю;

суботи, неділя, свята – вихідні дні.

 

Редакція журналу  знаходиться за адресою:

03038, Україна, Київ, вул. І.Федорова, 39.

Проїзд: від станції метро «Олімпійська» – їхати тролейбусом № 40  до зупинки вул. Грінченка;

від станцій метро «Університет», «Либідська» маршрутним таксі № 450 до зупинки вул. Грінченка.

 

Міжнародна редакційна рада журналу

    1. Петренко В. О., директор  філії «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту»  АТ  «Укрзалізниця», Україна (голова ради).               

    2. Бочков К. О., докт. техн. наук, професор Білоруського державного університету транспорту, Республіка Білорусь.

    3. Бурейка Г. (Bureika Gintautas), докт. техн. наук, професор Вільнюського технічного університету ім. Гедімінаса, Литовська Республика.

    4. Журковски А. (Żurkowski  Andrzej), канд. техн. наук, директор Інституту Колійництва, Республіка  Польща. 

    5. Кельрих М. Б., докт. техн. наук, професор, науковий радник директора філії «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту» АТ  «Укрзалізниця», Україна.

    6. Леонець В. А., докт. техн. наук, провідний науковий співробітник Інституту проблем міцності імені Г.С. Писаренка  Національної академії наук України, Україна. 

    7. Макаренко М. В., докт. екон. наук, професор, науковий радник директора філії «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту» АТ  «Укрзалізниця», Україна.

    8. Мямлін С. В., докт. техн. наук, професор, директор філії «Центр діагностики залізничної інфраструктури АТ «Укрзалізниця»., Україна.

   9. Федоренко О. Г.,  Генеральний директор Департаменту залізничного транспорту Міністерства інфраструктури України, Україна.

 

Редакційна колегія журналу

1.     ВАТУЛЯ Г. Л.,  докт. техн. наук, професор, проректор з наукової роботи Українського державного університету залізничного транспорту, Харків, Україна. 

2.     ГРИЩЕНКО С. Г. (заступник головного редактора), канд. техн. наук, доцент, помічник директора філії «НДКТІ» АТ «Укрзалізниця», Київ, Україна. 

3.     ДАНИЛЕНКО Е. І., докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри «Залізнична колія та колійне господарство» Державного університету інфраструктури та технологій,  Київ, Україна. 

4.     ДОМАНСЬКИЙ В. Т., докт. техн. наук, професор кафедри «Електричний транспорт» Харківського національного університету міського транспорту імені О.М. Бекетова, Харків, Україна.

5.     ДЬОМІН Ю. В., докт. техн. наук, професор кафедри «Залізничний, автомобільний транспорт та підйомно-транспортні машини» Східноукраїнського національного університету імені В. Даля, Сєвєродонецьк,  Україна. 

6.     ЗОБОРІ Іштван (Zobory István), докт. техн. наук, професор Будапештського технологічного та економічного університету, Будапешт, Угорщина.  

7.     КАЛІВОДА Ян (Kalivoda Jan),канд. техн. наук, ас. професора  Чеського технічного університету в Празі, Прага, Чеська Республіка. 

8.     КАРА С.В., канд. техн. наук, начальник Управління інжинірингу Науково-впроваджувального центру філії «НДКТІ» АТ «Укрзалізниця», Київ, Україна.

9.   МИРОНЕНКО В. К., докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри «Управління комерційною діяльністю залізниць»  Державного університету інфраструктури та технологій, Київ, Україна. 

10.   МЯМЛІН С. В. (головний редактор), докт. техн. наук, професор, директор філії «Центр діагностики залізничної інфраструктури АТ «Укрзалізниця», Київ, Україна.

11.   ПУТЯТО А. В.,  докт. техн. наук, доцент, ректор Гомельського державного технічного універсітету імені  П.О. Сухого, Гомель, Республіка Білорусь.

12.  СИЧЕНКО В.Г., докт. техн. наук, професор, заступник начальника Проектно-конструкторського бюро автоматики, телекомунікації та енергетики філії «НДКТІ» АТ «Укрзалізниця», Київ, Україна.

13.   ФАЛЕНДИШ А. П., докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри «Транспортні технології підприємств» Приазовського державного технічного університету, Маріуполь, Україна.

Рубрики журналу 

1.          Реформування транспорту (Transport reformation).

2.          Економіка транспорту (Transport economics).

3.          Транспортні системи та логістика (Transport systems and logistics).

4.          Технічна політика (Technical policy).

5.          Експлуатація  (Operation).

6.          Безпека руху (Operation safety).

7.          Інфраструктура (Infrastructure).

8.          Пасажирський комплекс (Passenger complex).

9.          Рухомий склад (Rolling stock).

10.       Залізнична автоматика (Railway automatics).

11.       Інформатизація і зв'язок (Informational support and communication).

12.       Модернізація та ремонт (Modernization and repairing).

13.       Людський фактор (Human factor).

14.       Ресурсозбереження і екологія (Resource and ecology).

15.       Надійність та менеджмент якості (Reliability and quality management).

16.       Моделі та моделювання (Models and modelling).

17.       Соціальна і кадрова політика (Social and HR management).

18.       Практичний досвід (Practical experience).

19.       Сторінка історії  ( Chapter of history).

20.       Конференції і виставки (Conferences and exhibitions).

21.       Новини інституту та практичні розробки (Institute news and practical developments).

22.       Новини АТ «Укрзалізниця» (News of SC "Ukrzaliznytsia"). 

  

 Вимоги до матеріалів публікацій  

Перелік обов’язкових елементів статті, що подаються для публікації   у науково-практичному журналі  «Залізничний транспорт України» (ЗТУ):

Вступ. Постановка проблеми у загальному вигляді  і вказівкою про її зв’язок з науковими чи  практичними завданнями, літературний  огляд існуючих методів, підходів, рішень щодо встановленої проблеми.

Мета - цілі, завдання статті.

Підзаголовки (розділи) статті. Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих результатів.

Висновки і перспективи подальших досліджень у напрямку, що розглянуто.

Література до статті (мовою оригіналу та в транслітерації).

Всі структурні елементи статті необхідно виділяти напівжирним шрифтом.

Матеріал потрібно викладати стисло, послідовно, стилістично грамотно, з посиланням на літературні джерела. Одиниці вимірів слід подавати лише в системі SI.

Відповідальність за матеріали, наведені у статті, їх достовірність несе автор (автори). Редакція залишає за собою право вимагати надання авторами додаткових експертиз за матеріалами статті і приймати рішення щодо доцільності її публікації за результатами внутрішнього або зовнішнього рецензування.

Матеріали для публікації в журналі ЗТУ надаються до редакції у електронному вигляді, вкладеними   файлами, за адресою ztu1520mm@gmail.com. У окремому файлі або листі слід додати звернення до редакції щодо опублікування статті і запевнення автора (співавторів) в тому, що ці матеріали раніше не публікувалися і не були направлені для публікації у інші видання. Матеріали для публікації можуть бути надані також кур’єром або поштою на будь-яких носіях (CD, DVD, Blu-rау, flash-накопичувачі) за адресою: Україна, 03038, Київ, вул. І.Федорова, 39, філія «НДКТІ» АТ «Укрзалізниця», редакція журналу ЗТУ.

Оформлення тексту статті:

1. Текст статті (1-й файл) повинен бути підготовлений у форматі текстового редактора MS Word українською, російською або англійською мовами. На початку статті необхідно вказати: деталізований індекс УДК, прізвища та ініціали авторів та їх вчені ступені або фаховий статус, назву статті і під нею ключові слова. Формули у тексті статті мають бути набрані у редакторі формул Word, а не шляхом їх переносу (копіювання) з редакторів MathCad, MathLab, LabView та інших. Розміщенні в тексті діаграми, таблиці, графіки теж слід оформлювати тільки засобами MS Word або MS Excel будь-яких генерацій. Ілюстрації у вигляді малюнків і фотографій необхідно подавати в окремому 2-му файлі, у  растрових форматах – jpeg, tif, gif тощо – з роздільною здатністю не менше 300 крапок на дюйм. Малюнки повинні бути розміщені у тексті статті, або на місці малюнку має буте посилання на ім’я окремого файлу з малюнком. У тексті статті перед наведеними  зображеннями та таблицями повинні бути обов’язкові посилання на них. Загальний обсяг тексту статті повинен складати 5-10 сторінок А4. Матеріал друкується через 1 інтервал без переносів шрифтом 12 Times New Roman, поля ліворуч, вгорі, внизу, праворуч – 2 см., абзац – 1,25 см.

2.  Реферати до статті (3-й файл) викладаються  українською (35-50 слів), російською (35-50 слів) і поширений, з переліком літератури, з транслітерацією, (100-250 слів) англійською мовами.

3. Відомості про авторів (4-й файл) повинні включати: П.І.Б (повністю українською, російською та англійською мовами, ,  вчену ступінь або фаховий статус (кваліфікацію) за освітою чи станом (інженер, магістр, науковий співробітник, аспірант), вчене звання (професор, доцент), назву установи постійної роботи, посаду, контактні тел. і    e-mail, поштову адресу для листування та висилання авторського екземпляру ЗТУ.

4. Список літератури до публікації повинен містити 10-20 найменувань і оформлюватися за вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Список літератури англійською мовою, що прикладається до відповідного реферату, повинен бути складений за стандартом APA (http://www.apastyle.org/) і перекладатися та транслітеруватися латиницею для кириличних джерел; його нумерація повинна співпадати зі списком літератури, що викладається разом зі статтею. Самоцитувань у статті повинно бути не більше 30%.

5. Кольорові фотографії обличь авторів надаються за бажанням.

6.  Для забезпечення можливості публікації статті в журналі «Залізничний транспорт України» її автори повинні надати до редакції поштою або у електронному вигляді, особисті авторські довідки, з підписом, за наступним шаблоном.

Головному редактору

науково-практичного журналу

«Залізничний транспорт України»

 д-ру техн. наук, проф. Мямліну С.В.

_______________________________
(посада, наук. ступінь, вчене звання)

_______________________________
(ПІБ)                                

АВТОРСЬКА ДОВІДКА

 

Прізвище, ім’я, по- батькові

                                                                                                                  

Науковий ступінь,

вчене звання

 

Місце постійної роботи

 

Посада

 

Назва статті

 

Адреса (для пересилки випуску журналу)

 

Контактні телефони

 

 

            Я,  _____________________________ , підтверджую, що:

                                                                                       (ПІБ)

 1. Стаття є оригінальною, не була раніше ніде опублікована та не знаходиться на розгляді до публікації у іншому виданні;
 2. У матеріалах статті не містяться відомості, заборонені до опублікування згідно чинного законодавства України, і тому стаття може бути розміщена у відкритому доступі;
 3. Маю усі права на твір та згоду співавторів на публікацію; авторські права на твір не передавались раніше та не будуть передаватись у майбутньому третім особам. Внесок автора у написання статті ___ %.  Конфлікту між авторами статті немає (якщо кілька авторів).
 4. У статті не порушено права інтелектуальної власності інших осіб, за виключенням випадків цитування в обсязі, який не перевищує 15 % від загального об’єму статті.

 

Надаю право видавцю журналу «Залізничний транспорт України» на:

 1. Опублікування вказаного твору автора(ів), поширення будь-яким способом та розміщення в мережі «Інтернет» на сайті журналу та у загальнодержавній реферативній базі «Україніка наукова»;
 2. Внесення редакторських та коректорських правок, не порушуючи змісту статті;
 3. Використання інформації про автора та статтю (ПІБ, електронна пошта, місце роботи автора, анотація, ключові слова список використаних джерел, тощо) шляхом розміщення в різних каталогах, базах даних та інформаційних системах.

Погоджуюсь з політикою видання щодо неможливості повернення публікації у випадку її відкликання та відмовляюсь від претензій до видавця стосовно відкликання статі.

 

 

Автор _______  _______

                                                             (підпис)              (ПІБ)    

                                                                                                                                          “___” _______ 20__ р.

 

Статті готуються до друку і випускаються у тому порядку, в якому редакція їх отримує від рецензентів і авторів після остаточної правки матеріалу.

Відомості про те, в якому номері буде опублікована стаття автори можуть отримати за запитом на почтову адресу редакції або на її e-mail: ztu1520mm@gmail.com.

 

Приклад оформлення статті для подачі у редакцію

УДК 625.141.1:656.212.5

 Д-р техн. наук Л.В. Трикоз

Канд. техн. наук Є.В. Романович

Інженер І.В. Багіянц                                        

 РОЗРОБКА МЕТОДУ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ БАЛАСТНОЇ ПРИЗМИ

ШЛЯХОМ ЗБІЛЬШЕННЯ ТЕРМІНУ ЇЇ СЛУЖБИ

    

     Ключові слова: щебеневий баласт, забруднювачі, гідрофобність, питома електропровідність, надійність роботи.

          Вступ

     Одним із важливих елементів верхньої будови залізничної колії є баласт. Він забезпечує стійкість колії під впливом поїзних навантажень і температур, що змінюються. На мережі Укрзалізниці найбільш поширеним матеріалом для формування баластної призми є щебінь. Товщина щебеневого баластного шару на головних і станційних коліях, стрілочних переводах складає від 250 до 400 мм, а ширина плеча баластної призми від 350 до 450 мм [1]. Показники міцності, стійкості та надійності баласту забезпечуються проведенням періодичних оглядів, діагностуванням окремих ділянок, виконанням робіт з його поточного утримання та ремонту. Поточне утримання баласту полягає в систематичному контролі його стану, встановленні причин появи несправностей та їх ліквідації. Воно ведеться безперервно на всій довжині колії, обсяги та терміни виконання робіт встановлюють з урахуванням сезонності та місцевих умов [2].

…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….

Аналіз останніх досліджень і публікацій

…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….

 Визначення мети та задачі дослідження

…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….

 Матеріали та методи досліджень

…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….

 Основна частина дослідження

…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….

 Висновки

…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….

       Література

1. Інструкція з улаштування та утримання колії залізниць України: ЦП-0269.  – Затв. наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 р. №072-Ц. – Київ : Укрзалізниця, 2012. – 457 с. – (Галузевий норм. докум.).

2. Бушуев В.И. Исследование, разработка и оценка эффективности методов повышения устойчивости работы рельсовых цепей систем автоматического регулирования движения поездов на грузонапряженных участках: автореф. дис. канд.. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизация процессов управл.» / В.И. Бушуев. – Ленинград, 1983. – 20 с.

3. Альбрехт В. Г. Угон железнодорожного пути и борьба с ним / В. Г. Альбрехт,  А.Я. Коган. – М. : Транспорт,1996. – 160 с.

4. Твердомед В.М. Вплив конструктивного оформлення вузла рейкового скріплення на забезпечення поздовжньої стійкості безстикової колії  / В.М. Твердомед, С.Л. Карпінський, О.О. Сорока  //  Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. – 2017. – № 169. –  С. 47-54.

5. Galler D., Todd P. Improved Rail-Fastener Insulation for Stray-Current Control  //  Corrosion Forms and Control for Infrastructure, 2015, рр. 170–183.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Трикоз Людмила Вікторівна,

д. т. н., доцент кафедри Будівельних матеріалів, конструкцій

та споруд Українського державного університету

залізничного транспорту.

Пл. Фейєрбаха, 7, м. Харків, Україна, 61050.

Тел. …………………..

E-mail: .........................

 

Романович Євгеній Валентинович,

к. т.н., доцент кафедри «Будівельні, колійні та вантажно-

розвантажувальні машини» Українського державного університету

залізничного транспорту.

Пл. Фейєрбаха, 7, м. Харків, Україна, 61050.

Тел. .............................

E-mail: ………………

 

Багіянц Ірина Вікторівна,

інженер Українського державного університету

залізничного транспорту.

Пл. Фейєрбаха, 7, м. Харків, Україна, 61050.

Тел. …………………….

E-mail: …………………

 

РЕФЕРАТ

       УДК 625.141.1+621.829+ 656.212.5

      Аналіз  методів  контролю  стану  баластної призми верхньої будови колії та розробка методу підвищення термінів її служби / Трикоз K. В., Романович Є. В.,  Багіянц І. В. // Залізничний транспорт України. - № … . – С. …..

       Існуючі різноманітні методи підвищення термінів служби баласту та надійності систем сигналізації, централізації та блокування не в повній мірі задовольняють сучасним вимогам, що пред'являються до елементів верхньої будови залізничної колії. На основі проведених лабораторних досліджень запропонований метод обробки часток баластної призми, який у подальшому може бути використаний для підвищення термінів служби баластної призми, а також підвищення надійності систем сигналізації, централізації та блокування на підприємствах залізничного транспорту.

       Ключові слова: щебеневий баласт, забруднювачі, органічні речовини, термін служби, надійність роботи.

 

РЕФЕРАТ

        УДК 625.141.1+621.829+ 656.212.5

       Анализ  методов  контроля  состояния балластной призмы верхнего строения пути и разработка методов повышения сроков ее службы  / Трикоз K. В., Романович Е. В.,  Багиянц И. В. // Железнодорожныйтранспорт Украины. - № … . – С. …..

Существующие различные методы повышения сроков службы балласта и надежности систем централизации, автоматизации и блокировки не в полной мере удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к элементам верхнего строения железнодорожного пути. На основе проведенных лабораторных исследований предложен метод обработки частиц балластной призмы, который в дальнейшем может быть использован для повышения сроков службы балластной призмы, а также повышения надежности систем централизации, автоматизации и блокировки на предприятиях железнодорожного транспорта.

       Ключевые слова: щебеночный балласт, загрязнители, органические вещества, срок службы, надежность работы.

 

ABSTRACT

       UDC 625.141.1+621.829+ 656.212.5

       Analysis of methods to control the state of a ballast section of the permanent way and development of the method to increase its life cycle  / L.Trykoz,  Y. Romanovych, I. Bagiyanc // Railway Transport of Ukraine. - № … . – рр. ……

       The numerous existing methods for increasing the life cycle of the ballast and the reliability of signalling and interlocking systems do not fully meet the modern requirements for the permanent way elements.

Contaminated ballast has a lower electric resistance that influences the rail circuit operation in signalling and interlocking systems. It leads to forming signals of ‘fault occupancy’ on separate sections that not only increases the period of technological operations, but also may lead to emergency situations during the train’s emergency braking. 

On the base of the laboratory research conducted the method of ballast section treatment has been proposed. Then it can be applied for increasing the lifecycle of a ballast section and also improving the reliability of signalling and interlocking systems at railway enterprises.

        Key  words: macadam ballast, pollutants, organic matter, lifetime, reliability.

        References

1. Instruktsiia z ulashtuvannia ta utrymannia kolii zaliznyts' Ukrainy: TsP-0269 [Instructions for ordering and keeping track of railways Ukraine] (2012).  – Zatv. nakazom Ukrzaliznytsi vid 01.03.2012 r. №072-Ts. – Kyiv : Ukrzaliznytsia,  457 р. [in Ukrainian].

3. Bushuev V.Y. (1983) Yssledovanie, razrabotka y otsenka effektyvnosty metodov povyshenyia ustojchyvosty raboty rel'sovykh tsepej system avtomatycheskoho rehulyrovanyia dvyzhenyia poezdov na hruzonapriazhennykh uchastkakh [Study, development and evaluation of methods increase stability of the effectiveness of work, track circuit of automatic regulation of movement on trains tracts]: avtoreferat dis. k.t.n. – 05.13.07. – Lenynhrad, 20 p. [in Russian].

4. Albrekht V. H., Kohan A.Ia. (1996) Uhon zheleznodorozhnoho puty y borba s nym [Stealing of a railway track and fight against him]. -  Moscow: Transport, 160 p. [in Russian].

3. Tverdomed V.M., Karpinskyi S.L., Soroka O.O. (2017) Vplyv konstruktyvnoho oformlennia vuzla reikovoho skriplennia na zabezpechennia pozdovzhnoi stiikosti bezstykovoi kolii Zbirnyk naukovykh prats Ukrainskoho derzhavnoho universytetu zaliznychnoho transportu [Influence constructive appearance assembly of rail fastening longitudinal stability of long-welded rails. Collection of scientific works of the Ukrainian State University of Railway Transport], 169, 47-54 [in Ukrainian].

5. Galler D., Todd P. (2015)  Improved Rail-Fastener Insulation for Stray-Current Control  //  Corrosion Forms and Control for Infrastructure, 170–183 [in English].

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Процес та політика  рецензування

Всі запропоновані до публікації матеріали надсилаються на рецензування. Для цього редакція журналу «Залізничний транспорт України» забезпечує підбір фахівців, здатних компетентно оцінити статті, що надаються.

Рецензентами журналу, в більшості, є члени редакційної колегії.  В окремих випадках можуть залучатися фахівці філії  «НДКТІ» АТ «Укрзалізниця» або інших вітчизняних та закордонних  наукових установ, які володіють відповідними науковим досвідом і кваліфікацією. При необхідності до рецензування однієї статті залучаються декілька фахівців.

Для об’єктивності рецензування редакція журналу застосовує техніку «Сліпого рецензування». Стаття надсилається рецензенту в електронному вигляді разом з карткою рецензента без вказівок щодо особистих даних авторів.

Рецензія на роботу містить оцінку актуальності теми, наукової новизни, практичного значення роботи, а також ступінь відповідності мети статті та її висновків. Результати рецензування попередньо повідомляються редакції в стислому вигляді електронною поштою, після чого відповідь з підписом  рецензента надсилається редактору в паперовому варіанті. У разі позитивної рецензії, при необхідності, проводиться робота з авторами щодо усунення окремих зауважень, висловлених рецензентом, після чого стаття направляється для формування оригінал-макету журналу для його друку. Якщо стаття вимагає внесення принципових правок, то після коригування авторами вона може надсилатися на повторне рецензування.

У разі відмови в публікації статті автору надсилається відповідний лист-пояснення. 

          В обов’язки рецензента входить:

 1. Визначити відповідність матеріалу, викладеного в статті, профілю журналу.
 2. Оцінити актуальність змісту статті: чи відповідає рівень викладеного в ній матеріалу сучасним досягненням науки і техніки.
 3. Оцінити новизну, науковий рівень та практичне значення  результатів досліджень.
 4. Вказати, наскільки враховані вимоги до оформлення матеріалу статті: відповідність обсягу статті, наявність анотації українською, російською та англійською мовами, з транслітерацією назв джерел, наявність списку літератури та посилань на нього в тексті, контактної інформації про авторів та ін.
 5.  Дати якісну та/або кількісну оцінку наведеного в статті матеріалу:  фактичного та  ілюстраційного.
 6. Оцінити повноту і достовірність наведених розрахункових чи дослідних даних.
 7. Оцінити правильність і точність визначень і формулювань.
 8. Дати оцінку стилю викладу матеріалу.
 9. Дати обґрунтовані висновки про статтю в цілому та про можливість її публікування у журналі «Залізничний транспорт України», а також надати зауваження, за необхідності, до її змісту та рекомендації щодо поліпшення статті.

 

Етика  та академічна  доброчесність  авторів публікацій

Автор (або колектив авторів) повинен усвідомлювати первісну відповідальність за наукову новизну і достовірність результатів наукового дослідження та дотримуватися певних принципів при формуванні статті.

 • Автори статті повинні надавати достовірні результати проведених досліджень. Явно помилкові або сфальсифіковані твердження неприйнятні.
 • Автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в наданому рукописі, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов’язковим посиланням на автора та першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень – є  неетичні і неприйнятні.
 • Необхідно визнавати вклад всіх осіб, які вплинули на хід дослідження, зокрема, в статті повинні бути представлені посилання на роботи, які мали значення при проведенні дослідження.
 • Автори не повинні надавати в журнал рукопис, який був надісланий в інший журнал і знаходиться на розгляді, а також статтю, вже опубліковану в іншому журналі.
 • Співавторами статті мають бути вказані всі особи, які внесли істотний вклад у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участі в дослідженні.
 • Якщо автор виявить істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію журналу.

  

Архіви випусків журналу

«Залізничний транспорт України»

 

1996   1 ;

2016    1-2 ;  3- 4 ;  5- 6 ;

2017   1 ; 2 ; 3 ; 4 ;

2018   1 ; 2 ; 3 ; 4 ;

2019   1 ; 2 ; 3 ; 4 ;

2020   1 ; 2 ; 3 ; 4 ;

2021   1 ;