Друк

Структурний підрозділ

філії «НДКТІ» ПАТ «Укрзалізниця»

 

«Полтавське проектно-конструкторсько-технологічне бюро

по ремонту локомотивів»

 

ПКТБрл створено у 1959 році в м. Ташкент, як філія ПКТБ ЦТВР м. Москва.

З 1968 року ПКТБрл перебазовано у м. Полтаву.

У 1991 році ПКТБрл увійшло в систему Укрзалізниці, як самостійна організація у складі об'єднання Укрзалізпром і стала займатися розробленням нормативно-технічної документації на капітальні ремонти всього тягового рухомого складу, що експлуатується на залізницях України (електровози, тепловози, дизель- та електропоїзди).

З 1 грудня 2015 року Полтавське ПКТБ РЛ увійшло до складу філії «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту» ПАТ «Укрзалізниця», як структурний підрозділ.

На теперішній час СП «Полтавське ПКТБ РЛ» філії «НДКТІ» ПАТ «Укрзалізниця» - сучасний конструкторсько-технологічний центр, з усталеною структурою підрозділів, що вирішує різноманітні завдання, пов'язані з комплексним інженерним забезпеченням експлуатації та ремонту тягового рухомого складу, провідну роль в якому грають чотири основні відділи:

- конструкторсько-технологічний відділ з ремонту тепловозів, дизель-поїздів та дизелів;

- конструкторсько-технологічний відділ з ремонту електровозів та електропоїздів;

- технологічний відділ з підготовки та супроводження виробництва запасних частин;

- конструкторсько-технологічний відділ з розробки нестандартного обладнання для ремонту тягового рухомого складу.

 

 

Конструкторсько-технологічний відділ з ремонту тепловозів, дизель-поїздів та дизелів

 

Основні напрямки діяльності з розробки:

- технологічних процесів і ремонтних керівництв з ремонту вузлів і агрегатів дизелів типу Д-49, Д100, 14Д40, 12VFE 17/24, М756Б, K6S310DR, Д50;

- проектів модернізації тепловозів та дизель-поїздів із заміною дизель-генераторів застарілої конструкції на нові (вітчизняні та імпортні);

- ремонтних керівництв, технологічних процесів на виготовлення та ремонт вузлів, агрегатів допоміжного й електричного обладнання, а також екіпажної частини тепловозів і дизель-поїздів усіх серій;

- правил капітального та поточного ремонтів тепловозів і дизель-поїздів (у тому числі дизель-генераторних установок);

- норм витрат матеріалів і запасних частин на всі види ремонту;

- програм та методик експлуатаційних випробувань вузлів тягового рухомого складу та моторвагонного рухомого складу;

- конструкторської документації на виготовлення запасних частин деталей тепловозів і дизель-поїздів;

- проектів станцій випробування дизелів (технологічна частина), стендів для обкатування й випробування вузлів і агрегатів, а також конструкторської документації на виготовлення нестандартного обладнання, що застосовується при ремонті тепловозів і дизель-поїздів;

- проектів з модернізації тепловозів і дизель-поїздів;

- розгляд і підготовка висновків щодо проектів модернізацій та конструкторської документації, що надходить на підприємство від сторонніх організацій.

 

Конструкторсько-технологічний відділ з ремонту електровозів та електропоїздів

 

Основні напрямки діяльності з розробки:

- норм витрат матеріалів і запасних частин на всі види ремонту електровозів і електропоїздів усіх серій і модифікацій;

- проектів з модернізації електровозів і електропоїздів із заміною несучих конструкцій і застарілих агрегатів на нові;

- правил капітальних і поточних ремонтів електровозів і електропоїздів, що експлуатуються в ПАТ «Укрзалізниця»;

- програм та методик експлуатаційних випробувань, конструкторської документації на виготовлення запасних частин;

- технологічних процесів і ремонтних керівництв на вузли й агрегати електровозів і електропоїздів для виконання деповських і заводських ремонтів;

- розгляд і підготовка висновків щодо проектів модернізацій та конструкторської документації, що надходить на підприємство від сторонніх організацій.

 

Технологічний відділ з підготовки та супроводження виробництва запасних частин

 

Основні напрямки діяльності з розробки:

- технологічних процесів на виготовлення і відновлення деталей і вузлів ТРС і МВРС в запчастини;

- технологічних процесів на виготовлення нестандартного обладнання й оснастки;

- технологічних інструкцій на ремонт вузлів тягового рухомого складу й моторвагонного рухомого складу;

- конструкторської документації та технічних умов для супроводу виробництва запасних частин;

- технічних висновків щодо можливості заміни матеріалів або конструкторських поліпшень;

- розгляд і підготовка висновків щодо проектів модернізацій та конструкторської документації, що надходить на підприємство від сторонніх організацій.

 

Конструкторсько-технологічний відділ з розробки нестандартного обладнання для ремонту тягового рухомого складу

 

Основні напрямки діяльності:

- розробка технічних завдань на засоби механізації і автоматизації ручної праці, документації для нестандартного обладнання, проектів нових дослідних і промислових установок, нестандартного устаткування і приладів у зв'язку з реконструкцією об'єктів, автоматизацією виробництва і механізацією трудомістких процесів, конструкторських рішень по підвищенню якості та надійності виробів, рівня їхньої технологічності, екологічності, зниження їхньої собівартості, трудомісткості й матеріалоємності;

- надання на затвердження змін, внесених у технічну документацію з конструкторської підготовки виробництва;

- розгляд і підготовка висновків на різні раціоналізаторські пропозиції, а також висновків на проекти модернізацій та іншу конструкторську документацію, що надходить на підприємство від сторонніх організацій;

- підготовка техніко-економічних обґрунтувань ефективності нових конструкторських розробок, їхніх переваг порівняно з тими, що виготовлялися раніше;

- здійснення авторського нагляду за виготовленням нестандартного обладнання;

- участь у роботі комісій по прийманню в експлуатацію виготовленого нестандартного обладнання й засобів механізації та автоматизації виробництва, а також нагляд за їх експлуатацією.

 

Юридична адреса:

36030, м. Полтава, вул. Князя Ігоря Святославича, 3

Контакти: Матяш Віктор Олександрович

 тел.  944-80-24-36

 моб. 050-034-09-77

     Lotus Notes: ЮЖ_НДКТІ_ПКТБРЛ /POL/KHARKIV

     e-mail:   pktbrl@meta.ua

     веб - сторінка: філія «НДКТІ»  ПАТ «Укрзалізниця»