Друк

Інспекційний орган (ІО)

Напрямки діяльності

 

Інспектування виробництва

Інспектування виробництва виконує інспекційний орган, який акредитований Національним агентством з акредитації України (далі - НААУ) та є складовою частиною філії «НДКТІ» АТ «Укрзалізниця». Інспекційний орган філії «НДКТІ» АТ «Укрзалізниця» акредитований відповідно до Закону України від 15.01.2015 р. № 124-VIII «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та Закону України від 11.02.2015 «Про акредитацію органів з оцінки відповідності». Компетентність інспекційного органа засвідчена Атестатом про акредитацію відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014 (ISO/IEC 17020:2012) в сфері інспектування: підприємств щодо експлуатації, обслуговування, ремонту локомотивів, моторвагонного рухомого складу, вагонів вантажних та пасажирських, спеціального самохідного та несамохідного рухомого складу, ремонту складових частин, вузлів, агрегатів рухомого складу.

Інспектування виробництва проводиться Інспекційним органом на відповідність вимогам нормативних документів виробництва відповідно до  наданих замовником заявки та опитувальної анкети.

Інспектування виробництва здійснюється відповідно до процедури Системи менеджменту інспекційного органу ПСМ 7.1 «Інспектування. Методи та процедури» та затвердженої програми.

         Послідовність дій з інспектування приведені у витязі з процедури інспектування ПСМ 7.1.

 

Інспекційний орган несе відповідальність за неупередженість відповідно до Декларації щодо незалежності та неупередженості та забезпечує конфіденційність інформації відповідно до Декларації щодо забезпечення конфіденційності інформації.

 
Атестація виробництва

Задокументований процес отримання та об’єктивного оцінювання даних, які необхідні для визначення ступеню дотримування критеріїв атестації.

Критерії атестації - сукупність вимог нормативних (нормативно-технічних) документів, які використовують для порівняння з отриманими даними.

Рішення про видачу Атестата приймається за результатами інспектування виробництва Інспекційним органом філії «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту»
АТ «Укрзалізниця» відповідно до вимог СТП 10-004:2019.

Юридична адреса:

вул. І. Федорова, 39

м. Київ, 03038

Україна

тел.: (044) 465-38-10
факс: (044) 528-93-01

e-mail: ndkti@lotus.uz.gov.ua 

веб-сторінка: філія «НДКТІ»  АТ «Укрзалізниця»

Контакти:

Пустовгар Валентин Олександрович

тел.   (044) 309 61 36

моб.  (093) 111 25 14

e-mail: ndkti.cov@lotus.uz.gov.ua

Lotus Notes: НДКТІ_ЦОВ/НДКТІ/УЗ/UKRZAL)