Друк

ЦЕНТР ТЕХНІЧНОГО АУДИТУ (ЦТА)

 

Напрямки діяльності ЦТА

 

• Надання послуг з інспекторського контролю, оцінки якості продукції залізничного призначення, контролю відповідності її нормативній документації, оцінки обсягів виконаних робіт з ремонту рухомого складу

• Забезпечення якісної технічної підтримки виробників продукції залізничного призначення у разі розширення номенклатури продукції або освоєння нових видів продукції

• Аналіз дефектів продукції залізничного призначення, виявлених при проведенні інспекторського контролю

 

Структура ЦТА

1.Відділ приймання тягового рухомого складу.

    Спеціалізація діяльності - забезпечення якості виготовлення та ремонту тягового рухомого складу: локомотивів (тепловозів, електровозів, та ін.), моторвагонного рухомого складу (електропоїздів, дизель-поїздів, та ін.), їх комплектуючих та запасних частин, шляхом проведення інспекторського контролю продукції.

 

2. Відділ приймання вагонів.

    Спеціалізація діяльності - забезпечення якості виготовлення та ремонту вантажних  та пасажирські вагонів,  всіх типів колісних пар, суцільнокатаних коліс, бандажів, автозчепних пристроїв, деталей корпусів букс, гальмівного обладнання та інших деталей вагонів, що включені до переліку продукції, що підлягає інспекторському контролю.

 

3. Відділ приймання елементів верхньої будови колії.

     Спеціалізація діяльності - забезпечення якості виготовлення рейок  різних типів – як нетермозміцнених так і поверхнево-загартованих за всією довжиною призначених для укладання на залізницях широкої колії та виготовлення стрілочнової продукції шляхом проведення інспекторського контролю.

Методика інспекторського контролю визначається індивідуально для кожного підприємства виходячи з умов виробництва, рівня організації управління якістю та контролю над випуском продукції, технології виробництва тощо.

 

Послуги інспекторського контролю регламентовано та проводяться згідно з ДСТУ ГОСТ 32894:2016 "Продукція  залізничного  призначення. Інспекторський контроль. Загальні положення".

 

"Перелік продукції, при виробництві якої повинен здійснюватись інспекторський контроль" затверджено наказом №044 від 01.02.2016р.

 

Юридична адреса:

м. Київ, вул. І. Федорова, 39

тел.:    (044) 465-38-10

факс:   (044) 528-93-01

e-mail:   ndkti@lotus.uz.gov.ua

веб-сторінка: філія «НДКТІ»  АТ «Укрзалізниця»

Контакти: Науменко Юрій Васильович

                 тел. +38 044 465 42 84, +38 044 465 68 91

                 моб.+38 063 452 55 75

e-mail:   naumenko.y@lotus.uz.gov.ua

Lotus Notes: Науменко Ю.В. НДКТІ_ЦТА/НДКТІ/УЗ/UKRZAL