Друк

 

Філія «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту» (далі - філія «НДКТІ) АТ «Укрзалізниця» є головною науково-технічною організацією інженерно-технічного забезпечення роботи залізничної галузі, яка створена рішенням правління ПАТ «Укрзалізниця» від 21.10.2015 року.

Існуюча структура філії затверджена рішенням  правління АТ «Укрзалізниця» №Ц-45/51 Ком.т. від 11.06.2020

До складу філії входять чотири проектно-конструкторські технологічні бюро, наукові центри, управління, видавництво журналу «Залізничний транспорт України».

Філія «НДКТІ» – сучасне потужне науково-технічне підприємство, діяльність якого сконцентрована на теоретичних та експериментальних дослідженнях сучасного та інноваційного рухомого складу, модернізації та оновленні локомотивів і вагонів, виконанні науково-технічного супроводження експлуатації рухомого складу з  продовження строку служби, розвитку і модернізації інфраструктури, імплементації європейських норм і стандартів на залізничному транспорті, розробці та експертизі технологій, стандартів, нормативних документів для забезпечення діяльності залізничної галузі.

Компетенція філії «НДКТІ» з цих питань підтверджена свідоцтвами та атестатами державних установ на національному та міжнародному рівні.

 

 Сфера діяльності філії «НДКТІ об’єднала ряд надзвичайно важливих для залізничного транспорту напрямків, основними з яких є:

-  проведення науково-дослідних робіт та  виконання дослідно-конструкторських розробок;

-  технічна експертиза та нормоконтроль конструкторської документації;

-  виготовлення дослідних зразків технологічного обладнання для ремонту вагонів;

- інспектування виробництва з метою оцінки його відповідності, атестація на право здійснення

відповідної діяльності, технічний нагляд за атестованим виробництвом;

-  розробка та узгодження:

-  нормативної, технічної та конструкторсько-технологічної документації, технічних умов  на поточне утримання систем залізничної автоматики, телекомунікації та енергетики;

-  технологій ремонту та відновлення елементів рухомого складу;

-  конструкторської документації на технологічне обладнання для виробництва та ремонту вантажних та пасажирських вагонів;

-  нормативної, технічної та конструкторсько-технологічної документації, технічних умов  на конструкції верхньої будови колії та  комплектуючі, штучні споруди та їх елементи, колійні машини та механізми, технології виготовлення, ремонту і поточного утримання колії та штучних споруд;

-  нормативної, конструкторської та технологічної документації, технічних умов на капітальні та поточні види ремонтів тягового та моторвагонного рухомого складу (електровози, тепловози, дизель- та електропоїзди, спеціалізований рухомий склад);

-  норм витрат матеріалів і запасних частин на всі види ремонтів тягового та моторвагонного рухомого складу;  

-  програм і методик приймальних, сертифікаційних та  експлуатаційних випробувань рухомого складу та елементів інфраструктури залізниць;

-  аналіз надійності технічного стану рухомого складу (вагони вантажні, пасажирські та рефрижераторні, локомотиви, моторвагонний рухомий склад, колійна та спеціальна залізнична техніка);

-  технічне діагностування та контроль технічного стану несучих конструкцій рухомого складу залізничного та промислового транспорту з метою продовження строку служби;

-  контроль технічного стану локомотивів та вагонів  для залізничного та промислового рейкового транспорту з визначенням можливості безпечної експлуатації;

-  проведення вимірювань та випробувань  рухомого складу та технічних об’єктів  інфраструктури залізничного транспорту, їх складових у визначеній сфері акредитації на відповідність вимогам національних та міждержавних нормативних документів;

-  розробка сучасних технологій, нових зразків матеріалів та їх випробування в умовах експлуатації на залізничному транспорті з організацією дослідного виробництва;

-  здійснення випробувань та вимірювань відповідно до галузі акредитації з метою перевірки якості нафтопродуктів, вугілля, вугільних вставок, лакофарбових матеріалів, технологічних вод, електролітів, піску, чавунів та сталей, промислових стічних вод на відповідність нормативній документації, проведення досліджень складу та властивостей повітря робочої зони, важкості та напруженості праці;

-  технічний аудит і атестація промислових підприємств та структурних підрозділів галузевих господарств залізничного транспорту за вимогами Національного агенства з акредитації України (НААУ);

-  методична та технологічна  підготовка підприємств для освоєння виробництва, ремонту та технічного обслуговування  рухомого складу;

-  інспекційний контроль і технічний аудит продукції, що постачається для потреб АТ «Укрзалізниця»;

-  провадження видавничої та рекламної діяльності:

-  провадження поліграфічної діяльності.

Філія «НДКТІ» активно взаємодіє, в т.ч. і через  Департамент інформаційної політики та зв’язків з громадськістю АТ «Укрзалізниця» з провідними науковими установами, серед яких:

  • Науково-технічний комплекс «Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона» НАН України (м. Київ);
  • Інститут проблем міцності ім. Писаренка (м. Київ);
  • Дніпровський національний транспортний університет ім. акад. В.Лазаряна (м. Дніпро);
  • Український державний університет залізничного транспорту (м. Харків);
  • Державний університет інфраструктури та технологій транспорту (м. Київ);
  • ДП «Український науково-дослідний інститут вагонобудування» (м. Кременчук);
  • інші вітчизняні та іноземні науково-дослідні установи і заклади вищої освіти, що займаються дослідженнями в залізничній галузі.

  Колектив співробітників філії «НДКТІ» включає в себе науковців, провідних галузевих фахівців і унікальних спеціалістів, силами яких вирішуються важливі актуальні теоретичні та експериментальні дослідження, дослідно-конструкторські розробки та інженерно-технічні послуги. В активі філії «НДКТІ» є необхідне сучасне дослідницьке обладнання і інноваційні технології.  

Співпраця з філією «НДКТІ» є запорукою отримання ефективного вирішення комплексних завдань з науково-технічного та технологічного супроводження розвитку підприємств залізничної галузі та транспортного машинобудування.

 

Юридична адреса:

вул. І. Федорова, 39

м. Київ, 03038

Україна

Контакти:

Іван ОСТАПЧЕНКО 
директор філії

 

Приймальня
тел.   +38 (044) 465 38 10
факс. +38 (044) 528 93 01

е-mаіl: ndkti@lotus.uz.gov.ua

веб-сайт: http://ndkti.uz.gov.ua (веб-сайт філії – в стадії оновлення)

 Код ЄДРПОУ 40081293