Друк

 

Філія «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту» (далі - філія «НДКТІ) АТ «Укрзалізниця» є головною науково-технічною організацією інженерно-технічного забезпечення роботи залізничної галузі, яка створена рішенням правління ПАТ «Укрзалізниця» від 21.10.2015 року.

Існуюча структура філії затверджена наказом № 257 АТ «Укрзалізниця»  від 15.04.2019.

До складу філії входять три проектно-конструкторські технологічні бюро, наукові центри, управління, видавництво журналу «Залізничний транспорт України».

Філія «НДКТІ» – сучасне потужне науково-технічне підприємство, діяльність якого сконцентрована на теоретичних та експериментальних дослідженнях сучасного та інноваційного рухомого складу, модернізації та оновленні локомотивів і вагонів, виконанні науково-технічного супроводження експлуатації рухомого складу з  продовження строку служби, розвитку і модернізації інфраструктури, імплементації європейських норм і стандартів на залізничному транспорті, розробці та експертизі технологій, стандартів, нормативних документів для забезпечення діяльності залізничної галузі.

Компетенція філії «НДКТІ» з цих питань підтверджена свідоцтвами та атестатами державних установ на національному та міжнародному рівні.

 

 Сфера діяльності філії «НДКТІ об’єднала ряд надзвичайно важливих для залізничного транспорту напрямків, основними з яких є:

-  проведення науково-дослідних робіт та  виконання дослідно-конструкторських розробок;

-  технічна експертиза та нормоконтроль конструкторської документації;

-  виготовлення дослідних зразків технологічного обладнання для ремонту вагонів;

- інспектування виробництва з метою оцінки його відповідності, атестація на право здійснення відповідної діяльності, технічний нагляд за атестованим виробництвом;

-  розробка та узгодження:

-  конструкторської і технологічної документації на виготовлення, ремонт та технічне обслуговування рухомого складу й елементів інфраструктури;

-  технологій ремонту та відновлення елементів рухомого складу;

-  конструкторської документації на технологічне обладнання для виробництва та ремонту вантажних та пасажирських вагонів;

-  нормативної, технічної та конструкторсько-технологічної документації, технічних умов  на конструкції верхньої будови колії та  комплектуючі, штучні споруди та їх елементи, колійні машини та механізми, технології виготовлення, ремонту і поточного утримання колії та штучних споруд;

-  нормативної, конструкторської та технологічної документації, технічних умов на капітальні та поточні види ремонтів тягового та моторвагонного рухомого складу (електровози, тепловози, дизель- та електропоїзди, спеціалізований рухомий склад);

-  норм витрат матеріалів і запасних частин на всі види ремонтів тягового та моторвагонного рухомого складу;  

-  програм і методик приймальних, сертифікаційних та  експлуатаційних випробувань рухомого складу та елементів інфраструктури залізниць;

-  аналіз надійності технічного стану рухомого складу (вагони вантажні, пасажирські та рефрижераторні, локомотиви, моторвагонний рухомий склад, колійна та спеціальна залізнична техніка);

-  технічне діагностування та контроль технічного стану несучих конструкцій рухомого складу залізничного та промислового транспорту з метою продовження строку служби;

-  контроль технічного стану локомотивів та вагонів  для залізничного та промислового рейкового транспорту з визначенням можливості безпечної експлуатації;

-  проведення вимірювань та випробувань  рухомого складу та технічних об’єктів  інфраструктури залізничного транспорту, їх складових у визначеній сфері акредитації на відповідність вимогам національних та міждержавних нормативних документів;

-  розробка сучасних технологій, нових зразків матеріалів та їх випробування в умовах експлуатації на залізничному транспорті з організацією дослідного виробництва;

-  методична та технологічна  підготовка підприємств для освоєння виробництва, ремонту та технічного обслуговування  рухомого складу;

-  інспекційний контроль і технічний аудит продукції, що постачається для потреб АТ «Укрзалізниця»;

-  атестація зварників на право виконання зварювальних та наплавлювальних робіт при виготовленні, ремонті та модернізаціях металоконструкцій, вузлів та деталей залізничного рухомого складу, виробничого обладнання інфраструктури підприємств залізничного транспорту, а також елементів верхньої будови колії згідно вимог СОУ  «Правила атестації зварників на залізничному транспорті. Зварювання та наплавлення» та НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників»;

-  провадження видавничої та рекламної діяльності:

-  провадження поліграфічної діяльності.

Філія «НДКТІ» активно взаємодіє, в т.ч. і через  Департамент інформаційної політики та зв’язків з громадськістю АТ «Укрзалізниця» з провідними науковими установами, серед яких:

  • Науково-технічний комплекс «Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона» НАН України (м. Київ);
  • Інститут проблем міцності ім. Писаренка (м. Київ);
  • Дніпровський національний транспортний університет ім. акад. В.Лазаряна (м. Дніпро);
  • Український державний університет залізничного транспорту (м. Харків);
  • Державний університет інфраструктури та технологій транспорту (м. Київ);
  • ДП «Український науково-дослідний інститут вагонобудування» (м. Кременчук);
  • інші вітчизняні та іноземні науково-дослідні установи і заклади вищої освіти, що займаються дослідженнями в залізничній галузі.

  Колектив співробітників філії «НДКТІ» включає в себе науковців, провідних галузевих фахівців і унікальних спеціалістів, силами яких вирішуються важливі актуальні теоретичні та експериментальні дослідження, дослідно-конструкторські розробки та інженерно-технічні послуги. В активі філії «НДКТІ» є необхідне сучасне дослідницьке обладнання і інноваційні технології.  

Співпраця з філією «НДКТІ» є запорукою отримання ефективного вирішення комплексних завдань з науково-технічного та технологічного супроводження розвитку підприємств залізничної галузі та транспортного машинобудування.

 

Юридична адреса:

вул. І. Федорова, 39

м. Київ, 03038

Україна

Контакти:

Зайцев Володимир Олександрович
директор філії,
кандидат технічних наук

 Приймальня
тел.   +38 (044) 465 38 10
факс. +38 (044) 528 93 01

е-mаіl: ndkti@lotus.uz.gov.ua

веб-сайт: http://ndkti.uz.gov.ua (веб-сайт філії – в стадії оновлення)

 Код ЄДРПОУ 40081293