Друк

Рада із залізничного транспорту держав-учасниць Співдружності

З метою координації експлуатаційної діяльності залізниць, розробки нормативних актів, що регламентують організацію перевезень пасажирів і вантажів між державами Співдружності Незалежних Держав, 14.02.1992 в м. Мінськ (Республіка Білорусь) главами урядів підписано Угоду про координаційні органи залізничного транспорту Співдружності Незалежних Держав, якою засновано Раду із залізничного транспорту держав-учасниць Співдружності (далі – Рада).

Основними завданнями Ради є диспетчеризація перевізного процесу, координація роботи залізничного транспорту на міждержавному рівні, вироблення узгоджених умов і принципів роботи залізничного транспорту. Радою затверджуються технічні умови на виготовлення, ремонт і модернізацію вантажних вагонів, вимоги до технічного стану рухомого складу, графіки руху та плани формування поїздів, що дозволяє забезпечити курсування пасажирських та вантажних поїздів у міжнародному сполученні між державами-учасницями.

Дирекція Ради є постійно діючим виконавчим органом Ради, окрім цього, в рамках Ради функціонує: 9 Комісій, 7 Робочих та 2 експертні групи.

Радою підготовлено понад 260 угод, правил, інструкцій та інших нормативних документів, що регламентують організацію міжнародних перевезень вантажів і пасажирів, експлуатацію рухомого складу та утримання технічних засобів.

У роботі Ради беруть участь залізниці 17 держав, з яких 11 держав-учасниць СНД,  5 держав-членів Євросоюзу (Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Болгарія) та Грузія.

Україну в роботі Ради представляє АТ «Укрзалізниця».

Більш детальна інформація на сайті:  http://www.sovetgt.org/