Друк

Міжнародний комітет залізничного транспорту (ЦIT)
Comite Internatrional des Transports ferroviaires (СІТ)

Міжнародний Комітет залізничного транспорту (ЦІТ) – міжнародна неурядова організація, яку було засновано у 1902 році  як організацію залізниць, до компетенції якої входять питання міжнародного права залізничних перевезень.

Метою діяльності ЦІТ є імплементація міжнародного залізнично-транспортного права, зокрема Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ)*, і забезпечення його застосування, розробка правових норм, щодо вирішенням спорів, які виникають з міжнародних перевезень, контроль за дотриманням правил перевезень вантажів, багажу, пасажирів, стандартизація проїзних документів тощо.

Крім того, ЦІТ забезпечує тісну співпрацю своїх членів, представництво інтересів учасників, надає консультацій, проводить навчання, організовує семінари тощо. 

На даний час до ЦІТ входить 132 члена – залізничні компанії-перевізники, що здійснюють міжнародні залізничні перевезення пасажирів та вантажів відповідно до вимог КОТІФ, та організацій, що застосовують продукти ЦІТ.

АТ «Укрзалізниця» є членом ЦІТ з 1998 року.

Більш детальна інформація на сайті:  https://cit-rail.org/en/

 

*Україна застосовує КОТІФ на основі Закону України від 5 червня    2003 року «Про приєднання України до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення  (КОТІФ) від 9 травня 1980 року»; Закону України від                16 листопада 2005 року «Про приєднання України до Протоколу від 3 червня 1999 року, що стосується змін Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) від 9 травня 1980 року». Наразі виконання зобов’язань, що випливають з Конвенції, забезпечується АТ «Укрзалізниця».