Транзитні перевезення

Зміни до Тарифної політики

З метою приведення надрукованого у журнальному варіанті тексту Тарифної політики Залізниць держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажів у міжнародному сполученні на 2018 фрахтовий рік (далі – Тарифна політика) до офіційного тексту:

виключити з рядка 7  таблиці пункту 12.1 розділу 2 додатка 3 до Тарифної політики слова «нефть сырая» та цифри «27090090»;

 у пункті 13.5 таблиці пункту 12.4 розділу 2 додатка 3 до Тарифної політики у стовпчику «унифицированный код» цифра «7» є приміткою до таблиці, тобто повинна бути викладена у вигляді надрядкового знаку  «7».