Друк

ЦНТІ регіональної філії "Придніпровська залізниця"

Основні напрямки діяльності

  • Узагальнення інформації для забезпечення технічного прогресу в межах філії та подальшого покращення експлуатаційної роботи й економічних показників її.
  • Забезпечення обліку та збереження довідково-інформаційних фондів, перерозподіл при необхідності матеріалів між філіалами та надання їм відсутнього матеріалу за принципом загальності фонду. (тобто є можливість отримати інформаційний матеріал на робочому місці будь-де), утворення депозитарного, обмінного фондів та фонду Дорожнього музею.
  • Підготовка та видання у встановленому порядку інформаційних листків про передовий виробничий досвід.
  • Пошук, збирання, збереження, реставрація та експонування музейних предметів або колекцій, які являють собою історичну, наукову та культурну цінність, відображають етапи становлення та розвитку залізничного транспорту на теренах сучасної регіональної філії "Придніпровська залізниця" та за її межами.