Друк

1П2014

Ключові показники галузі


Об’єм вантажообігу108,3 млрд. ткм.

Об’єм пасажирообігу – 17,9 млрд. пкм.

Виручка – 2,0 млрд. дол. США

EBITDA – 0,4 млрд. дол. США

CAPEX – 0,1 млрд. дол. США