Друк

1П2015

Ключові показники галузі

Об’єм вантажообігу – 94,22 млрд. ткм.

Об’єм пасажирообігу – 17,0 млрд. пкм.

Виручка – 1,4 млрд. дол. США

EBITDA – 0,44 млрд. дол. США

Чистий прибуток / (Збиток) – (0,2) млрд. дол. США

CAPEX – 0,1 млрд. дол. США