Друк

1П2013

Ключові показники галузі


Об’єм вантажообігу – 108 млрд. ткм

Об’єм пасажирообігу – 24,3 млрд. пкм

Виручка – 3,0 млрд. дол. США

EBITDA – 0,7 млрд. дол. США

Чистий прибуток – 0,06 млрд. дол. США

CAPEX – 0,3 млрд. дол. США