Друк

Першим управлінням у складі Укрзалізниці було створено Управління технічної та інвестиційної політики.

Необхідність його створення була обумовлена в першу чергу тим, що функції інших підгалузевих управлінь виконували служби Південно-Західної залізниці, які в своїй роботі керувалися існуючими нормативними документами бувшого МШС СРСР.

Було очевидним, що для забезпечення функціонування залізничного транспорту України в нових умовах потрібно створити функціональне управління для комплексної координації роботи підгалузевих управлінь.

Необхідно було створити нормативно-правову базу для всебічного врегулювання взаємовідносин Державної адміністрації залізничного транспорту із залізницями, відділками залізниць, підприємствами і організаціями залізничного транспорту.

Протягом 1992—1993 р. Управління очолював Ю. М. Федюшин, який і визначив основний принцип формування складу управління — спочатку визначалися напрям і обсяги роботи, потім — штат співробітників, а не навпаки.

Вимоги часу засвідчили значне зростання обсягу роботи управління, що стало основою для його реорганізації в Головне управління розвитку та інвестицій, яке з грудня 1993 року очолив А.П. Зубко.

Главк організував і координував роботу залізничного транспорту з питань:

 • капітального будівництва;
 • формування галузевого інвестиційного та інноваційного фондів;
 • розробки науково­технічних програм;
 • впровадження нової техніки і технологій;
 • нових форм господарювання і демонополізації;
 • контролю використання державного майна та змін форм його власності;
 • метрологічного забезпечення;
 • охорони навколишнього природного середовища;
 • експертизи проектно-кошторисної документації об’єктів будівництва та реконструкції;
 • міжнародної технічної допомоги;
 • нормативного забезпечення діяльності будівельно-монтажних трестів та проектно-вишукувальних інститутів.

Результатом наполегливої роботи колективу Главку стало розроблення низки проектів нормативно-правових актів і програм розвитку, які в значній мірі склали основу для створення цілісної організаційної структури залізничного транспорту України, її оптимізації та напрямків технологічно­технічного розвитку галузі.

Фахівцями Главку були розроблені:

 • у липні 1993 р. «Положення про Державну адміністрацію залізничного транспорту України»;
 • у лютому 1994 р. «Державна програма електрифікації залізниць на 1994—2004 рр.»;
 • в липні 1996 р. Закон України «Про залізничний транспорт»;
 • в серпні 1997 р. «Концепція національних транспортних коридорів»;
 • в лютому 1998 р. «Концепція та Програма реструктуризації на залізничному транспорті України на 1998—2003 рр.»;
 • у грудні 2004 р. «Концепція Державної цільової програми впровадження на залізницях швидкісного руху пасажирських поїздів на 2005—2015 рр.»;
 • у грудні 2006 р. «Концепція Державної програми реформування залізничного транспорту».

Важливим напрямком роботи управління (Головного управління) з моменту його організації і на даний час стало створення і удосконалення системи метрологічного забезпечення діяльності залізничного транспорту.

У серпні 1992 р. було започатковано діяльність метрологічної служби Укрзалізниці, а функції головної організації покладені на Управління технічної та інвестиційної політики.

Завдяки наполегливій роботі працівників Управління і чіткій позиції керівництва Укрзалізниці на законодавчому рівні (спочатку Декрет Кабінету Міністрів України «Про єдність вимірювань в Україні», в подальшому Закон України «Про метрологію і метрологічну діяльність») було створено галузеву систему метрологічного нагляду та проведення відомчої повірки електровимірювальних приладів і шаблонів.

Протягом 2007—2008 рр. було завершено реорганізацію структури метрологічної служби в системі залізничного транспорту відповідно до вимог нової редакції Закону України «Про метрологію і метрологічну діяльність».

Фахівці главку також займаються питаннями технічного регулювання на міжнародному рівні з урахуванням курсування рухомого складу на території держав — учасниць СНД і країн Балтії, за умови забезпечення безпеки руху та інтероперабельності.

Підготовку, погодження та координацію роботи з реалізації нормативних і програмних документів в період 1992—2000 років забезпечили провідні фахівці: А.А. Акуленко, Г.С. Гладковський, К.В. Головач, І.Ф. Кравченко, Й.М. Кранц, В.Л. Ларюшкін, В.І. Сіраков, М.М. Шоботенко.

В подальшому реалізацію завдань Главку забезпечували: Г.В. Деркач, В.В. Капшай, Ф.А. Карбівський, М.З. Ліндер, О.О. Мазко, О.П. Ткаченко.

З червня 2011 р. Головне управління розвитку і технічної політики очолює В.О. Шиш.

Керівництво Департаменту:

 • Начальник – ШИШ Володимир Олексійович
 • Перший заступник начальника – Деркач Геннадій Васильович

Контактна інформація:

 • Адреса: м. Київ, вул. Тверська, 5
 • Телефон: приймальна – 465-04-09, факс – 521-61-98