Друк

Від  першого  дня   створення   Державної   адміністрації   залізничного транспорту бере свій початок і кадрова робота, основним  завданням  якої постало питання формування апарату Укрзалізниці та  проведення державної кадрової політики на залізницях України щодо укомплектування галузі висококваліфікованими працівниками, зміцнення дисципліни і порядку на залізничному транспорті.

Вирішення цих питань з грудня 1991 р. взяв на себе відділ кадрів Південно-Західної залізниці, а у серпні 1993 р. було створене Управління кадрів і учбових закладів, яке очолив Володимир Васильович Каковкін.

Основним завданням Управління було створення в апараті Укрзалізниці дієвого кадрового підрозділу, спроможного організувати взаємодію  головних управлінь, залізниць та підприємств із забезпечення галузі кваліфікованими працівниками. В основному ці завдання Управлінням були виконані.

Новий етап у діяльності кадрового підрозділу Укрзалізниці   починається з  січня 1999 р., коли було створене Головне управління кадрової, соціальної політики та навчальних закладів, яке у лютому очолив Михайло Михайлович Головацький. Саме з цього часу розпочинається  виважена і планомірна робота Главку, яка охопила всі основні напрямки кадрової роботи. 

Завдання, які були поставлені перед реорганізованою структурою, вимагали докорінно змінити стиль і форми кадрової роботи, створення і ефективне впровадження галузевої системи управління та галузевої нормативної бази з кадрових питань.

Працюючи у цьому напрямку, фахівці Головного управління створили єдину галузеву нормативну базу щодо роботи з кадрами, яка передбачає єдиний системний підхід до вирішення питань кадрового забезпечення, роботи з резервом кадрів, стажування, психологічного та професійного тестування, профорієнтаційної роботи, працевлаштування і стажування молодих спеціалістів, професійного і технічного навчання, організації галузевого змагання,  кадрового діловодства тощо. Для зручності в повсякденному використанні працівниками з кадрів залізниць та підприємств, галузеві нормативні документи були систематизовані та видані чотирма збірниками Бібліотеки кадрового працівника.

Наступними кроками в удосконаленні кадрової роботи стали розробка, створення та впровадження на всіх залізницях і у структурних підрозділах автоматизованої системи  управління персоналом АСУ «Кадри», яка успішно функціонує на даний час.

Для забезпечення галузі кваліфікованими фахівцями на залізничному транспорті України була створена цілісна система підготовки кадрів для галузі, розроблена галузева програма удосконалення матеріально­технічної бази навчальних закладів, яка направлена на посилення безпосереднього зв’язку між підприємствами залізничного транспорту та навчальними закладами шляхом передачі приладів та обладнання, нормативно-технічної документації, виконання ремонтних робіт із реконструкції навчальних корпусів, гуртожитків.

Спектр вирішуваних питань працівниками Главку дуже широкий та різноплановий і потребує від працівників апарату високої  організованості, компетентності,  відповідальності у проведенні в життя стратегічної лінії Генерального директора Укрзалізниці з подальшого розвитку і підвищення ефективності роботи залізничного транспорту.

З метою підвищення ефективності добору керівників усіх ланок Головним управлінням запроваджена та успішно використовується система стажування резервістів та перспективних  фахівців, яка дозволяє вивчити можливості їхньої роботи на керівних посадах, визначення здатності до управлінської діяльності.

На цьому напрямку діяльності значну роль відіграє система багатопрофільного професійного тестування, яка була розроблена та впроваджена на залізницях Головним управлінням спільно з Харківським інститутом інформаційних технологій.

Одним із важливих напрямків роботи з кадрами, особливо в сучасних умовах, є турбота про ветеранів війни та праці, вирішення їхніх соціальних проблем. У цьому напрямку керівництво Укрзалізниці докладає багато зусиль для пошуку  можливостей щодо поліпшення матеріального та побутового стануветеранів­ залізничників.  В Укрзалізниці і на місцях розроблені  цільові програми, виконання яких суттєво покращить стан соціального захисту ветеранів. Це далеко не повний перелік питань, над якими Главк працює впродовж своєї 20 річної історії.

Керівництво департаменту:

  • В.о. директора департаменту управління персоналом та соціальної політики – МОРОЗ Андрій Григорович
  • Заступник  – БАРКОВА Олена Павлівна

Контактна інформація:

  • Адреса: м. Київ, вул. Тверська, 5
  • Телефон: приймальна – 465-04-92, факс – 465-04-63