Друк

Департамент майнових та земельних ресурсів

Короткий опис

Департамент відповідно до законодавства забезпечує розробку та реалізацію управлінських рішень, пов’язаних з формуванням, володінням, використанням та розпорядженням майном і земельними ділянками, їх обліком та оцінкою при різних аспектах діяльності залізничного транспорту, у тому числі в процесі реформування залізничного транспорту, при створенні та формуванні статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Українська залізниця».

Основні завдання

Забезпечення реалізації основних напрямків державної політики з питань розпорядження, використання та обліку державного майна залізничного транспорту загального користування.

Реалізація політики Товариства з питань ефективного використання закріпленого за підприємствами залізничного транспорту майна та земельних ділянок.

Координація діяльності структурних підрозділів апарату управління Товариства, залізниць, підприємств, установ та організацій залізничного транспорту з питань ефективного використання майнових та земельних ресурсів.

Організація діяльності щодо виявлення об’єктів житлового фонду та соціальної сфери, активів, що не використовуються в господарській діяльності або не придатні для подальшого використання, забезпечення робіт щодо їх подальшої реалізації, списання, приватизації, передачі в комунальну власність або до сфери управління інших державних органів управління.

Організація та координація діяльності з питань передачі майна в оренду.

Забезпечення створення та впровадження єдиної автоматизованої системи обліку та управління майновими та земельними ресурсами. Формування та ведення єдиного реєстру майна, майнових прав та земельних ділянок залізничного транспорту.

Організація робіт щодо обліку та проведення інвентаризації майна та земельних ділянок.

Участь у підготовці та реалізації управлінських рішень щодо формування майнових комплексів окремих підрозділів, філій, залежних товариств публічного акціонерного товариства «Українська залізниця».

 

Керівництво

Начальник – вакансія.

Перший заступник начальника Департаменту – Петров Дмитро Олександрович.

Контактна інформація:

Адреса: м. Київ, вул. Протасів Яр, 2

Телефон: приймальня (044) 465-24-86, (044) 465-24-73