Друк

Філія «Відомча воєнізована охорона» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»

 

Короткий опис

Філія «Відомча воєнізована охорона» є відокремленим підрозділом ПАТ «Укрзалізниця», який не має статусу юридичної особи. Філія діє від імені Товариства та в його інтересах, здійснює делеговані Товариством функції.

Метою діяльності Філії є задоволення потреб держави, юридичних і фізичних осіб в безпечних та якісних залізничних перевезеннях у внутрішньому та міжнародному сполученнях, роботах та послугах, що здійснюються (надаються) Філією.

 

Основні завдання

Надання послуг з охорони вантажів що перевозяться залізничним транспортом, штучних споруд, об’єктів інфраструктури залізничного транспорту, провадження іншої охоронної діяльності.

Здійснення заходів щодо дотримання, на об’єктах, що охороняються, перепусткового та внутрішньооб’єктового режимів.

Виявлення та попередження, в межах компетенції, порушень правил встановлених на залізничному транспорті.

Здійснення  профілактичних  заходів,  спрямованих  на  забезпечення схоронності вантажів та майна підприємств залізничного транспорту.

Здійснення пожежно-профілактичних заходів та контролю за виконанням установлених вимог пожежної безпеки на об’єктах інфраструктури та рухомому складі регіональних філій та філій                 ПАТ «Укрзалізниця».

Забезпечення готовності пожежних поїздів до дій за призначенням та участь у ліквідації пожеж на об’єктах інфраструктури та рухомому складі регіональних філій та філій ПАТ «Укрзалізниця».

 

Керівництво

В.о. начальника – Романенко Сергій Олександрович.

Адреса: 03038,  м. Київ,  вул. Івана Федорова, 39, кім. 418, 419, 420.

Телефон (044) 309-63-16 (приймальня)