Друк

Філія «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту» (далі – філія НДКТІ) ПАТ «Укрзалізниця» є головною науково-технічною організацією інженерно-технічного забезпечення роботи залізничної галузі, яка створена рішенням правління ПАТ «Укрзалізниця» від 21.10.2015 року.

Існуюча структура філії затверджена наказом № 371 ПАТ «Укрзалізниця від 2.06.2017.

До складу філії входять три проектно-конструкторські технологічні бюро, наукові центри, управління, видавництво журналу «Залізничний транспорт України».

Філія «НДКТІ» ПАТ «Укрзалізниця» – сучасне потужне науково-технічне підприємство, діяльність якого сконцентрована на теоретичних та експериментальних дослідженнях сучасного та інноваційного рухомого складу, модернізації та оновленні локомотивів і вагонів, виконанні науково-технічного супроводження експлуатації рухомого складу з продовження строку служби, розвитку і модернізації інфраструктури, імплементації європейських норм і стандартів на залізничному транспорті, розробці та експертизі технологій, стандартів, нормативних документів для забезпечення діяльності залізничної галузі.

Компетенція філії НДКТІ з цих питань підтверджена свідоцтвами та атестатами державних установ на національному та міжнародному рівні.

 Сфера діяльності філії НДКТІ об’єднала ряд надзвичайно важливих для залізничного транспорту напрямків, основними з яких є:

- проведення науково-дослідних робіт та виконання дослідно-конструкторських розробок;

- технічна експертиза та нормоконтроль конструкторської документації;

- виготовлення дослідних зразків технологічного обладнання для ремонту вагонів

- розробка та узгодження:

- конструкторської і технологічної документації на виготовлення, ремонт та технічне обслуговування рухомого складу й елементів інфраструктури;

- технологій ремонту та відновлення елементів рухомого складу;

- конструкторської документації на технологічне обладнання для виробництва та ремонту вантажних та пасажирських вагонів;

- нормативної, технічної та конструкторсько-технологічної документації, технічних умов на конструкції верхньої будови колії та комплектуючі, штучні споруди та їх елементи, колійні машини та механізми, технології виготовлення, ремонту і поточного утримання колії та штучних споруд;

- нормативної, конструкторської та технологічної документації, технічних умов на капітальні та поточні види ремонтів тягового та моторвагонного рухомого складу (електровози, тепловози, дизель- та електропоїзди, спеціалізований рухомий склад);

- норм витрат матеріалів і запасних частин на всі види ремонтів тягового та моторвагонного рухомого складу;

- програм і методик приймальних, сертифікаційних та експлуатаційних випробувань рухомого складу та елементів інфраструктури залізниць;

- аналіз надійності технічного стану рухомого складу (вагони вантажні, пасажирські та рефрижераторні, локомотиви, моторвагонний рухомий склад, колійна та спеціальна залізнична техніка);

- технічне діагностування та контроль технічного стану несучих конструкцій рухомого складу залізничного та промислового транспорту з метою продовження строку служби;

- контроль технічного стану локомотивів та вагонів для залізничного та промислового рейкового транспорту з визначенням можливості безпечної експлуатації;

- проведення вимірювань та випробувань рухомого складу та технічних об’єктів інфраструктури залізничного транспорту, їх складових у визначеній сфері акредитації на відповідність вимогам національних та міждержавних нормативних документів;

- розробка сучасних технологій, нових зразків матеріалів та їх випробування в умовах експлуатації на залізничному транспорті з організацією дослідного виробництва;

- технічний аудит і атестація промислових підприємств та структурних підрозділів галузевих господарств залізничного транспорту за вимогами Національного агенства з акредитації України (НААУ);

- методична та технологічна підготовка підприємств для освоєння виробництва, ремонту та технічного обслуговування рухомого складу;

- інспекційний контроль і технічний аудит продукції, що постачається для потреб ПАТ «Укрзалізниця»;

- атестація зварників на право виконання зварювальних та наплавлювальних робіт при виготовленні, ремонті та модернізаціях металоконструкцій, вузлів та деталей залізничного рухомого складу, виробничого обладнання інфраструктури підприємств залізничного транспорту, а також елементів верхньої будови колії згідно вимог СОУ «Правила атестації зварників на залізничному транспорті. Зварювання та наплавлення» та НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників»;

- провадження видавничої та рекламної діяльності:

видання галузевого науково-практичного журналу «Залізничний транспорт України»;

видання інформаційного бюлетеню;

- провадження поліграфічної діяльності.

Філія «НДКТІ» ПАТ «Укрзалізниця» активно взаємодіє, в т.ч. і через Департамент інформаційної політики та зв’язків з громадськістю ПАТ «Укрзалізниця» з провідними науковими установами, серед яких:

  • Науково-технічний комплекс «Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона» НАН України (м. Київ);
  • Інститут проблем міцності ім. Писаренка (м. Київ);
  • Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В.Лазаряна (м. Дніпро);
  • Український державний університет залізничного транспорту (м. Харків);
  • Державний університет інфраструктури та технологій транспорту(м. Київ);
  • ДП «Український науково-дослідний інститут вагонобудування» (м. Кременчук);
  • інші вітчизняні та іноземні науково-дослідні установи і заклади вищої освіти, що займаються дослідженнями в залізничній галузі.

 Колектив співробітників філії «НДКТІ» ПАТ «Укрзалізниця» включає в себе науковців, провідних галузевих фахівців і унікальних спеціалістів, силами яких вирішуються важливі актуальні теоретичні та експериментальні дослідження, дослідно-конструкторські розробки та інженерно-технічні послуги. В активі філії НДКТІ є необхідне сучасне дослідницьке обладнання і інноваційні технології.

Співпраця з філією НДКТІ є запорукою отримання ефективного вирішення комплексних завдань з науково-технічного та технологічного супроводження розвитку підприємств залізничної галузі та транспортного машинобудування.

 

 

Юридична адреса:

вул. І. Федорова, 39

м. Київ, 03038

Україна

Контакти:

Зайцев Володимир Олександрович
директор філії,
кандидат технічних наук

 

Приймальня
тел. (044) 465 38 10
факс. (044) 528 93 01

е-mаіl: ndkti@lotus.uz.gov.ua

веб-сайт: http://ndkti.uz.gov.ua (корпоративний веб-сайт філії – в стадії оновлення)